unbekannter Gast

Když se dva perou, třetí se směje. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • když Lemma: když
  • dva Lemma: dva
  • perou Lemma: prát
  • třetí Lemma: třetí
  • směje Lemma: smát

Význam(y)#

Říká se, když spor dvou stran vede k tomu, že někdo jiný z této situace profituje. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
... 53 stávek a dalších projevů organizovaného i živelného odporu, zatímco prezident de Klerk trvá na zachování výlučného postavení bělošské menšiny a argumentuje hospodářskou recesí a problematickým mezinárodním postavením JAR. Nevyzpytatelnou silou ve hře zůstává Buthelezi, který zřejmě čeká na vhodnou příležitost, aby podle hesla "když se dva perou, třetí se směje", vytěžil z komplikovaného vztahu mezi vládou a ANC co nejvíce. Jedna z méně příznivých variant možného dalšího vývoje JAR totiž předpokládá rozpad země na řadu státečků a území s různou úrovní organizace, zato však s protichůdnými zájmy. Lidové noviny, č. 222/1992

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu _ [word="dva"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="dva" []{0,2 [lemma="prát"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="prát"


Seznam všech přísloví