Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • ptáčka Lemma: ptáček
  • lapají Lemma: lapat
  • pěkně Lemma: pěkný
  • mu Lemma: on
  • zpívají Lemma: zpívat

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že je někdy možné získat si přízeň lidí pomocí těžko splnitelných slibů. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Budeme iniciovat zákon o ochraně nájemníků," slibuje. Pětadvacítka lidí pokyvuje hlavami. Manželský pár s videokamerou bude volit zřejmě Kremličku. "Rozhodně nebudu volit Zemana, ten příliš slibuje," konstatuje. Po chvíli překvapeně zjišťuje, že "ten Kremlička slibuje ještě víc". Od volby DŽJ ji to ale zřejmě neodradí. "Kdyby se to tak, hochu, povedlo," říká na dálku šéfovi DŽJ. "Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají," dodává vzápětí. Odchází zmatena. Kremláček míří do Českého Brodu. Z jeho amplionu se do čelákovických ulic šíří poslední pozdrav Eduarda Kremličky. "DŽJ je strana s třígeneračním programem. Usilujeme o životní jistoty všech generací!" vykřikuje předseda. Lidové noviny, č. 117/1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="ptáčka"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="ptáčka" {0,2 [lemma="lapat"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="lapat"


Seznam všech přísloví