unbekannter Gast

Komu dal pánbůh úřad, tomu dal i rozum.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • komu Lemma: kdo
  • dal Lemma: dát
  • pánbůh Lemma: pánbůh
  • úřad Lemma: úřad
  • tomu Lemma: ten
  • rozum Lemma: rozum

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje předpoklad, že ten, kdo disponuje mocí, si uvědomuje svou zodpovědnost a jedná rozumně. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

Hlas voličů, hlas boží . [Doklad 4]

Komponenty#

  • hlas Lemma: hlas
  • voličů Lemma: volič
  • boží Lemma: boží

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Kompromis však může učinit jen ten, kdo je kompromisu schopen. A třebaže platí, že komu dal pánbůh úřad, tomu dal i rozum, radám a komisím se ho zpravidla nedostává, anebo snad bývá zastíněn pýchou. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání včera po dlouhé rozpravě dospěla k závěru, že nejlepším řešením je nic neřešit a za jediné správné vysílání označila nakonec i to, které se nevysílalo. Právo, 29. 12. 2000

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="úřad"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="úřad" {0,4 [word="rozum"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="rozum"


Seznam všech přísloví