Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Koniec dobrý, všetko dobré. #

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • koniec Lemma: koniec
  • dobrý Lemma: dobrý
  • dobré Lemma: dobrý
  • všetko Lemma: všetko

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje postoj, že úspešné zavŕšenie niečoho dáva do úzadia problémy alebo prekážky , ktoré sa vyskytli predtým. [Doklad 2] Príslovie tiež vyjadruje postoj, že dôležitý je úspešný výsledok , a nie spôsob, akým sa dopracovalo k nemu. [Doklad 4]

Zvláštnosti použitia#

V textoch sa význam príslovia niekdy dáva do protikladu a spochybňuje sa jeho platnosť. [Doklad 3] [Doklad 4] Príslovie sa často vysktuje v podobe opytovacej vety. [Doklad 9]

Varianty#

Tvarové varianty#

Príslovie nemá tvarové varianty.


Zámena komponentov#

Zlý začiatok, dobrý koniec. Príslovie existuje aj v antonymickej podobe. / Es existiert antonymische Variante, wörtl.: Schlecher Anfang, gutes Ende.
[Doklad 5] [Doklad 6]

Aký začiatok, taký koniec. Príslovie existuje aj v antonymickej podobe. / Es existiert antonymische Variante, wörtl.: Wie der Anfang, so das Ende.
[Doklad 7]

Variantné komponenty#

  • aký Lemma: aký
  • zlý Lemma: zlý
  • začiatok Lemma: začiatok

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch často vyskytuje s vymedzovacími časticami, napr. ale, tak, teda, ... [Doklad 9]
Použitie s komplexnými zástupnými komponentmi
Zástupny komponent Slovný druh Komentár
V duchu
Hovorí sa, že
Vraví sa, že
Treba povedať, že
Zvykne sa hovoriť
Modálne introduktory Typické naratívne uvádzacie prvky tohto príslovia
potenciálny komentár
[Doklad 8]

Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
„Milý Egon, tuto pán Galán by chcel vedieť, ako sa ti darí," prihovorilo sa mi dievča, ukazujúc pritom na opicu. Tá si namiesto pozdravu veľmi úctivo zložila klobúk z hlavy. Slušne som jej zakýval. „Vlastne, mám sa celkom dobre," odpovedal som na otázku. Dievča sa radostne usmialo. „To je výborné, tak to má byť. Koniec dobrý - všetko dobré, však, pán Galán?" zatiahla roztopašne. Potom pomaly vstala a prešla k ťažkým dreveným dverám. Hravo ich otvorila jednou rukou. http://www.inzine.sk/article.asp?art=8535; Nový Ja

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Po dlhšom čase budú mať voľnú nedeľu futbalisti Pašeku Gelnica a Margecian, ktoré svoje stretnutie predohrajú už o deň skôr v sobotu. Ak sa nič zvláštneho nestane v nedeľu podvečer skončí náročný ročník 2002/2003, nech platí staré známe: Koniec dobrý, všetko dobré! Východoslovenské noviny - Korzár 2003/06, Kto sa v nedeľu bude lúčiť s prvou triedou - Hnilčík alebo Spišský Hrušov?


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
Výsledkom neustálych zmien bude, že približne v polovici filmu prestanete tušiť, ktorým smerom sa príbeh bude ďalej uberať. Bezpochyby jedno z najväčších pozitív Frekvencie. Ak výrok Koniec dobrý, všetko dobré platí aj opačne, tak pri tomto filme dvojnásobne. Absurdne sladký záver pokazí čaro ťažko vybudovanej atmosféry a potvrdí, že akokoľvek kľukaté sú cesty (takmer všetkých) hollywoodskych snímok - vedú neomylne k happyendom dokladu. http://www.inzine.sk/article.asp?art=4400; Recenzie


[Doklad 4] Odsek Zvláštnosti použitia ):
Vraví sa - koniec dobrý, všetko dobré. Ibaže momentálne sa nachádzame na akomsi hrozivom začiatku a dobrý koniec je len čosi, v čo všetci tajne dúfame. Podľa rozličných odborníkov sa svet po udalostiach najčernejšieho utorka v dejinách Ameriky zmení. Obyčajní smrteľníci z tohto tajuplného vyjadrenia múdrejší nebudú, pretože o pozadí týchto udalostí nevieme prakticky nič. To, čo vidíme, je delenie sveta na tých, ktorí sa rozhodli raz a navždy skoncovať s terorizmom a tých, ktorí sa ho rozhodli podporovať. Východoslovenské noviny - Korzár 2001/09

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Pod titulom „Začiatok zlý, všetko dobré“ je začiatok otváracieho koncertu ŠKO Žilina hodnotený ako tragický. Môžeme pripustiť, že Stravinského Suita z baletu Pulcinella je ťažký „kus“, ktorý zrejme potreboval viac skúšok, než čas dovolil (s výborným mladým dirigentom Modestasom Pitrénasom). Určite to však nebola tragédia, nebolo zemetrasenie ani iná živelná pohroma, čo zvykneme spájať so slovom tragédia. Hudobný život. Bratislava: Hudobné centrum, 2007, č. 08.

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):
Ján Plch starší, tréner HK 32, nebol na prvom tohtoročnom tréningu nadšený. Utešoval sa porekadlom - zlý začiatok, dobrý koniec. Brankár Babura mi oznámil smutnú správu, so zranenou panvou musí chodiť na rehabilitáciu - vypadne z mužstva na dlhší čas. SME97/01, Dnes finále hokejového SP Trenčín - L. Mikuláš o víťaznú prémiu 200 000 korún.

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Peňazí niet v žiadnom rezorte nazvyš, ale učilištia sa aj tak obávajú, že ich úplný prechod pod školstvo by mohol znamenať ich postupný zánik. Súčasný stav im tieto názory vôbec nevyvracia. Neslávny osud postihuje aj často medializovanú vysokoškolskú reformu. Podľa príslovia "Aký začiatok, taký koniec" možno vytušiť, že už začiatok nebol dobrý. Komisia na prípravu reformy zložená zo zástupcov všetkých vysokých škôl pripravila návrh, ktorý bol skôr utopickým želaním bez prihliadnutia na reálny stav. Diskutovať preto nebolo o čom a navyše z nej boli celkom vylúčení študenti, hoci sa ich predstavy akademickej obce bytostne dotýkajú. Profit 2000/07


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte ):
Ako sa hovorí, koniec dobrý — všetko dobré. A k dobrému koncu patrí aj veselá pesnička. Pán kapelník, prosím! Vilikovský, Pavel: Krutý strojvodca. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1996.


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
Bez ohľadu na to, či medzi týmito dvoma udalosťami existuje súvislosť, je však predovšetkým otázne, či vojenská operácia, v rámci ktorej si Španieli vydobyli ostrov späť, bola – s ohľadom na medzinárodnoprávny charakter celého sporu – adekvátnou reakciou. Druhé Falklandy sa nekonali Medzičasom došlo k obnoveniu predchádzajúceho statu quo – na ostrove neveje nijaká vlajka a všetko sa dostalo do starých koľají. Teda koniec dobrý, všetko dobré? Obidve strany môžu v každom prípade hovoriť o šťastí, že nedošlo k obetiam na životoch. Je totiž veľmi pravdepodobné, že opačný prípad by bol skutočne býval zámienkou na vyhlásenie vojny Domino Fórum. Bratislava: Dominopress spol. s r. o. 2002, číslo 30.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="dobrý"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="dobrý" []{0,5 [word="všetko"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="všetko" word="dobré"__

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter