Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Konec dobrý, všechno dobré.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • konec Lemma: konec
  • dobrý Lemma: dobrý
  • všechno Lemma: všechno
  • dobré Lemma: dobrý

Význam(y)#

Říká se, když pozitivní výsledek nějaké činnosti nakonec vyváží negativa , peripetie či neúspěchy , které ji zpočátku doprovázely. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti užití#

Pravdivost přísloví je někdy zpochybněna . [Doklad 3]
Velmi často se v korpusu vyskytují příklady z oblasti sportu . [Doklad 1] [Doklad 4]

Varianty#

Tvarové varianty#

Konec dobrý - všechno dobré. [Doklad 5]

Záměna komponent#

Konec špatný, všechno špatné. Tato varianta přísloví skýtá zcela odlišnou perspektivu. Nezdařený závěr nějakého úsilí může vrhout stín na vše dobré, co mu předcházelo. / Diese Variante bietet eine umgekehrte Perspektive: Misserfolg am Ende einer Tätigkeit kann ein negatives Licht auf alles Vorhergehende werfen.
[Doklad 6]

Variantní komponenty#

  • konec Lemma: konec
  • špatný Lemma: špatný
  • všechno Lemma: všechno
  • špatné Lemma: špatný

Typické užití v textu#

Přísloví se často vyskytuje ve spojení s časticemi jistě, ale .... [Doklad 7]
Tematické okruhy (CZ)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Přísloví ):
Říká se: Konec dobrý, všechno dobré. Porazili jsme fotbalového trpaslíka z Faerských ostrovů 4:0, ale nebýt střeleckého procitnutí v hodině dvanácté ( respektive v pětiminutovce před koncem ), určitě by se po utkání někdo z novinářů trenéra Milana Máčaly zeptal: Nevzdáte se svého křesla? Lidové noviny, č. 226/1992

[Doklad 2] (Odstavec Význam(y) ):
Inženýři a dělníci nakonec všechno vyřešili až na jednu nezanedbatelnou maličkost. Na zpoždění. Původní myšlenka počítala s tím, že socha bude slavnostně předána americké straně v den stého výročí Prohlášení nezávislosti, ale v té době byla hotova pouze pravá ruka a pochodeň. Konec dobrý, všechno dobré Dílo bylo dokončeno, rozebráno, zabaleno do 214 dřevěných beden. Naloženo na francouzskou loď Isére a v červnu 1885 šťastně doputovalo k americkým břehům. Slavnostní odevzdání sochy městu New York se konalo 28. října 1886. Reflex, č. 26/2002

[Doklad 3] (Odstavec Zvláštnosti užití ):
Každé z těchto nouzových řešení by totiž vrhlo na čistotu senátních výsledků stejně jako na garantované rovné podmínky všech kandidátů mračna pochyb. Senát, jeden z pilířů ústavního systému, by tím už ve své novorozenecké kolébce získal stigma zmrzačeného dítěte. Konec dobrý, všechno dobré - chtělo by se tedy zvolat, leč nejde to. Volební zákon, který natropil mnoho potíží nyní i při sněmovních volbách, dobrý není. Je mizerný. Mladá fronta DNES, 23. 10. 1996

[Doklad 4] (Odstavec Zvláštnosti užití ):
Konec dobrý, všechno dobré. Tak by se dal v krátkosti shrnout letošní poněkud divoký rok českého hokeje, který v sobotu skončil na světovém šampionátu ve Finsku ziskem bronzových medailí. Lidové noviny, č. 109/1997

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):
Říká se konec dobrý - všechno dobré. Ale nesmíme zapomenout, že to platí také opačně. Právo, 19. 11. 1998

[Doklad 6] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):

Pak ale došlo střelivo. Kylie se v dalších okamžicích uzavřela sama do sebe, odcizila se a nad svůj solidně vybavený hlas pustila hudební výkřiky do tmy. Odtud padl stín na celou kolekci, protože u ní více než kdekoli jinde platí, že konec špatný, všechno špatné. Popové soukolí je nemilosrdné. Je schopno semlít i ikonu velikosti Kylie Minogue. Co na tom, že ona se popu už nějakou dobu snaží udávat (trochu marně) rytmus? Je to jenom byznys. Právo, 2. 12. 2003

[Doklad 7] (Odstavec Typické užití v textu ):
Jistě, konec dobrý, všechno dobré. Jen se obávám, jestli podobný příběh neodradí další amatérské organizátory od toho, aby taneční parties pořádali legálně. Reflex, č. 45/2001

[Doklad 8] (Další doklad):
Nyní má parlament na stole řadu změkčovacích návrhů, které umožní postupný přechod. Konec dobrý, všechno dobré, mohlo by se říci. Nicméně zůstává nepříjemná pachuť otázek. Proč se nenašla schůdná cesta hned? Čím se zabývalo jindy tak agilní Sdružení podnikatelů, že nezačalo protestovat ještě před tím, než byla v květnu přijata původní novela? Mladá fronta DNES, 12. 11. 1993

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="konec"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="konec" []{0,2 [lemma="dobrý"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="dobrý"


Seznam všech přísloví