Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Lehce nabyl, lehce pozbyl. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • lehce Lemma: lehce
  • nabyl Lemma: nabýt
  • pozbyl Lemma: pozbýt

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že snadno či dokonce podvodně nabytých věcí si člověk neváží a většinou o ně velmi rychle přijde. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Přísloví "Lehce nabyl, lehce pozbyl" se přesně hodí na výtečníka, který na farmě Bílá hlína v areálu zemědělského družstva Loukovec na Mladoboleslavsku ukradl nakladač UNC 320. Zloděj odjel do vesničky Dolní Rokyta, kde však stroj zničehonic vypověděl službu. Tam také opuštěný nakladač našli policisté. Blesk, 22. 10. 1999

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="nabyl"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="nabyl" {0,2 [word="pozbyl"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="pozbyl"


Seznam všech přísloví