unbekannter Gast


Lenivá ruka, hotová muka.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • lenivá Lemma: lenivý
  • ruka Lemma: ruka
  • hotová Lemma: hotový
  • muka Lemma: muka

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje negatívny [[[[[postoj k pasivite a ničnerobeniu, ktoré vedú k zaháľčivému spôsobu života. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch nevyskytuje.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
Dokla