Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


Lenivá ruka, hotová muka.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • lenivá Lemma: lenivý
  • ruka Lemma: ruka
  • hotová Lemma: hotový
  • muka Lemma: muka

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje negatívny [[[[[postoj k pasivite a ničnerobeniu, ktoré vedú k zaháľčivému spôsobu života. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch nevyskytuje.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
Dokla