unbekannter Gast

Zahálka je matkou hříchu. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • zahálka Lemma: zahálka
  • je Lemma: být
  • matkou Lemma: matka
  • hříchu Lemma: hřích

Význam(y)#

Přísloví konstatuje zkušenost, že dlohodobá nečinnost je negativní postoj, který může mít v životě neblahé následky. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Zahálka je matkou hříchu a nudící se tvor vymýšlí náhradní činnosti, aby svou dlouhou chvíli ukrátil. Na nás je, abychom tuto činnost nasměrovali vhodným směrem. http://www.speromeliora.ic.cz/otazka17.html

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="zahálka"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="zahálka" {0,3 [word="hříchu"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="hříchu"


Seznam všech přísloví