Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Zahálka je matkou hříchu. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • zahálka Lemma: zahálka
  • je Lemma: být
  • matkou Lemma: matka
  • hříchu Lemma: hřích

Význam(y)#

Přísloví konstatuje zkušenost, že dlohodobá nečinnost je negativní postoj, který může mít v životě neblahé následky. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Zahálka je matkou hříchu a nudící se tvor vymýšlí náhradní činnosti, aby svou dlouhou chvíli ukrátil. Na nás je, abychom tuto činnost nasměrovali vhodným směrem. http://www.speromeliora.ic.cz/otazka17.html

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="zahálka"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="zahálka" {0,3 [word="hříchu"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="hříchu"


Seznam všech přísloví