Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Lepší pozdě než nikdy#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • lepší Lemma: dobrý
  • pozdě Lemma: pozdě
  • nikdy Lemma: nikdy

Význam(y)#

Přísloví hodnotí fakt, že ačkoli některé věci trvají dlouho, je lepší, když se uskuteční třeba i se zpožděním, než kdyby se neuskutečnily vůbec. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Pravilo se v něm, že vznikla internetová adresa se stránkami o Ostravě. "Proč až teď?" řekl jsem si nejprve, ale hned jsem tuto hnidopyšnou poznámku polkl - lepší pozdě než nikdy. Vznik takových stránek je dobrá zpráva. Především proto, že třetí největší město v zemi si zaslouží mít své internetové stránky. Mladá fronta DNES, 5. 1. 2002

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
lepší pozdě


Seznam všech přísloví