unbekannter Gast

Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • lepší Lemma: dobrý
  • vrabec Lemma: vrabec
  • hrsti Lemma: hrst
  • holub Lemma: holub
  • střeše Lemma: střecha

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že je mnohem lepší věnovat veškeré úsilí dosažení realistického cíle, než se upínat k nejistým cílům spojeným s větším rizikem a malou nadějí na uskutečnění. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Anketa mezi obyvateli Černé Hory a Boskovic, tedy v obcích, které již prodaly práva hospodaření s akciemi Jihomoravské energetiky, potvrdila nejednotnost názorů lidí na tento problém. V odpovědích se ovšem také odrazily jejich zkušenosti s kapitálovým trhem, které získali většinou jako drobní akcionáři v kupónové privatizaci. "Když to vezmu podle své zkušenosti, tak zatímco manžel s prodejem čeká a letos na dividendách nedostal ani korunu, já jsem své akcie prodala ihned a peníze mám. Myslím si, že v tomto případě udělali zastupitelé dobře, protože lepší vrabec v hrsti než holub na střeše," řekla pětapadesátiletá ekonomka Milena Přikrylová z Boskovic. Mladá fronta DNES, 15. 5. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="vrabec"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="vrabec" {0,2 [lemma="hrst"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="hrst"


Seznam všech přísloví