Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • lepší Lemma: dobrý
  • vrabec Lemma: vrabec
  • hrsti Lemma: hrst
  • holub Lemma: holub
  • střeše Lemma: střecha

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že je mnohem lepší věnovat veškeré úsilí dosažení realistického cíle, než se upínat k nejistým cílům spojeným s větším rizikem a malou nadějí na uskutečnění. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Anketa mezi obyvateli Černé Hory a Boskovic, tedy v obcích, které již prodaly práva hospodaření s akciemi Jihomoravské energetiky, potvrdila nejednotnost názorů lidí na tento problém. V odpovědích se ovšem také odrazily jejich zkušenosti s kapitálovým trhem, které získali většinou jako drobní akcionáři v kupónové privatizaci. "Když to vezmu podle své zkušenosti, tak zatímco manžel s prodejem čeká a letos na dividendách nedostal ani korunu, já jsem své akcie prodala ihned a peníze mám. Myslím si, že v tomto případě udělali zastupitelé dobře, protože lepší vrabec v hrsti než holub na střeše," řekla pětapadesátiletá ekonomka Milena Přikrylová z Boskovic. Mladá fronta DNES, 15. 5. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="vrabec"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="vrabec" {0,2 [lemma="hrst"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="hrst"


Seznam všech přísloví