Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Múdrejší ustúpi.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • múdrejší Lemma: múdry
  • ustúpi Lemma: ustúpiť

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje kompromisné odporúčanie, že rozumný človek kvôli rýchlemu vyriešeniu konfliktu netrvá neoblomne na svojom nárok u alebo stanovisku a radšej sa vyhne niekedy zbytočnému sporu. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Príslovie sa spravidla vyskytuje vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6] [Doklad 7] [Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Ak sa nepoužíva rovnaká miera, zasieva sa bezprávie. Trest smrti by si podľa tejto filozofie zaslúžilo aj veľa predstaviteľov súčasných veľmocí. Aby bolo jasné, ja by som sa prvý prihováral, aby im ho zmenili na doživotie. Ale východisko tu už nie je spravodlivosť, aj keď sa pokúsi zobrať prívlastok „infinity“. Pápež veľmi správne zdôrazňuje, že so spravodlivosťou musí ísť ruka v ruke aj milosrdenstvo. Hovorí sa, že „múdrejší ustúpi“, odpúšťať by mal začať mocnejší. Ale to predpokladá aj morálnu veľkosť. Vojna vyvoláva nenávisť. Pápež stále opakuje, že vojna je už vopred prehrou ľudskosti, rozpútaním špirály násilia, dobrodružstvom bez návratu, akokoľvek sa skončí. Plne sa s ním stotožňujem, a to nielen preto, že je v istom zmysle môj „šéf“. Slovo 2003-04

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Dokonca mi tvrdili, že jej hudobný vkus je dôležitejší ako jej vlasy a prsia! Nuž, ja osobne beriem tieto tvrdenia s veľkou rezervou. Ponaučenie pre ženy som však z toho vyvodila. Predpokladám, že pre väčšinu normálnych žien je mužov hudobný vkus na absolútnom spodku hodnotového rebríčka. Nikde nie je záruka, že muž s dobrým hudobným vkusom vás rovnako dobre aj uživí a ošatí. A iné. Držte sa preto hesla: múdrejší ustúpi. Nechajte mužom ich predstavu, že si vybrali ženu s podobným hudobným vkusom. Akú zázračnú moc má pri zoznamovaní pocit, že sa nám náprotivok podobá, keď ho pozorne počúvame a súhlasíme s jeho názormi, som písala už minule. Preto pri zoznamovaní o svojej obľúbenej hudbe radšej nehovorte, ale dobre počúvajte, čo vám hovorí on. http://www.inzine.sk/article.asp?art=4354; Kámasútra pre ženy


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Keď to tak škrípe v rodine, medzi najbližšími, ako to môže ísť v dedine, regióne a vôbec v štáte? Ako sa na nás môže pozerať Európa? Život sa skladá aj z takých malých zrniečok... " Peter CSUDÁKY z Košíc: "Pod kauzu sa podpísala neznášanlivosť. Mala by tu však platiť zásada, že múdrejší ustúpi. Keďže však starší nechcel byť múdry, doplatil na to mladší. Súd uznal vinným svokra, ale trest by si zaslúžili aj dcéra a zať." Gita HRNČÁROVÁ z Nitry - Krškan: "Darmo sa obvinený obhajuje, že sa iba bránil, keď ho vlastná dcéra usvedčila, že odišiel preč a priniesol si nôž. To nebola adekvátna obrana voči bezbrannému zaťovi." Východoslovenské noviny - Korzár 2000/07


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
TMrzí ma , že od apríla sme nemohli ťažiť v lesoch vo Vyšnom Medzeve, aj keď sme im dávali veľmi dobré ponuky na spoluprácu. Môžeme ísť akurát na huby," tvrdí primátor Marián Richter, podľa ktorého "vstup do lesa pracovníkom Mestských lesov zakázala domobrana z Vyšného Medzeva, ktorá si rozložila pri vstupe do lesa ohníky. Aj keď ma to bolelo, múdrejší ustúpi." Pravdepodobne budúca starostka Eleonóra Fabianová je presvedčená, že lesný hospodársky plán sa napĺňal predovšetkým vo Vyšnom Medzeve. "Ťažilo sa hlavne z našej časti, aby si ušporili z ťažby svojho lesa. Majetok v katastri obce sa stáva našim majetkom dňom vyhlásenia samostatnosti, teda od 1. augusta. Fabianová priznáva, že príjmy z lesa boli silným motívom pri úvahách o odčlenení. Východoslovenské noviny - Korzár 1999/10

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Pri vašej profesii sa určite stretávate s ľuďmi, ktorí sú k vám veľmi pozorní a vľúdni, ale aj s takými, ktorí vám chcú ublížiť. Máte proti tej druhej kategórii nejaký obranný krunier? S. V.: „Máte pravdu. Stretávam sa s oboma extrémami. Dobrota a uznanie na jednej strane potešia a utvrdzujú ma, že to, čo robím, má zmysel. V opačnom prípade sa snažím utlmiť každý konflikt už v zárodku, neroznecovať ho. Vraví sa, že múdrejší ustúpi. V každom prípade platí to biblické — nech nezapadne slnko nad tvojím hnevom (Efezanom 4 - 26). Povedzte, nebolo by krásne, keby sa všetci ľudia vedeli vždy zmieriť skôr, než zapadne slnko?“ SME. Denník. Bratislava: Petit Press 15.04.1993

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="múdry"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="múdry" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [word="ustúpi"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="ustúpi"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter