Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Moudřejší ustoupí.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • moudřejší Lemma: moudrý
  • ustoupí Lemma: ustoupit

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že moudrý člověk se v zájmu rychlého vyřešení konfliktu vzdá svého nároku nebo nekompromisního stanoviska. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
To však těm ženám nezabránilo, aby na nás dál křičely a metaly jednu urážku za druhou. Herci jakoby se vpředu ani nesnažili. Hloupé narážky jsme se rozhodli ignorovat, vždyť už maminka nám vštěpovala, že moudřejší ustoupí. Ano, a byli jsme to my, pouzí studenti, sotva plnoletí, kdo dokázal pochopit, že v divadle se má být zticha a dodržovat určitá pravidla společenského chování. Zdá se, že těmto dámám nějaká ta lekce vypadla. Deníky Bohemia, 23. 6. 2007

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="moudrý"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="moudrý" {0,3 [lemma="ustoupit"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="ustoupit"


Seznam všech přísloví