Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Moudřejší ustoupí.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • moudřejší Lemma: moudrý
  • ustoupí Lemma: ustoupit

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že moudrý člověk se v zájmu rychlého vyřešení konfliktu vzdá svého nároku nebo nekompromisního stanoviska. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
To však těm ženám nezabránilo, aby na nás dál křičely a metaly jednu urážku za druhou. Herci jakoby se vpředu ani nesnažili. Hloupé narážky jsme se rozhodli ignorovat, vždyť už maminka nám vštěpovala, že moudřejší ustoupí. Ano, a byli jsme to my, pouzí studenti, sotva plnoletí, kdo dokázal pochopit, že v divadle se má být zticha a dodržovat určitá pravidla společenského chování. Zdá se, že těmto dámám nějaká ta lekce vypadla. Deníky Bohemia, 23. 6. 2007

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="moudrý"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="moudrý" {0,3 [lemma="ustoupit"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="ustoupit"


Seznam všech přísloví