Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Mýlit se je lidské. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • mýlit se Lemma: mýlit se
  • je Lemma: být
  • lidské Lemma: lidský

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že každý člověk může udělat chybu. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Postoj ODS shrnutý do slov "Vše odpuštěno, vraťte se" se však může vymstít možná více než šokující výsledky nedávno zveřejněného auditu. Na převlékání kabátů jsme u nás totiž velmi citliví. To je možná i jeden z důvodů, proč jasná hvězda Unie svobody pomalu pohasíná. Na obranu zbloudilých modroptáčků by však bylo na druhou stranu spravedlivé připustit, že mýlit se je lidské. Mýlit se však ještě neznamená přepočítat se. Blesk, 26. 5. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="mýlit"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="mýlit" {0,3 [lemma="být"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="být"


Seznam všech přísloví