unbekannter Gast

Miluj bližního svého jako sebe samého. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • miluj Lemma: milovat
  • bližního Lemma: bližní
  • svého Lemma: svůj
  • jako Lemma: jako
  • sebe Lemma: sebe
  • samého Lemma: sám

Význam(y)#

Přísloví obsahuje základní křesťanské přesvědčení, že k ostatním lidem máme chovat přinejmenším takovou úctu jako k sobě samému. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Církev se však staví do role morální autority a věroukou i svým příkladem reprodukuje vzorec představ o postavení ženy v myslích věřících. Někteří jednodušší jedinci mužského pohlaví pak občas zapomenou na přikázání "miluj bližního svého jako sebe samého", zato jim možná uvízlo v hlavě, že v Písmu stojí: muž vládne ženě (Gn 3, 16). Přijdou domů a domáhají se svých "práv", někdy i násilím. Lidové noviny, č. 67/1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="bližního"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="bližního" []{0,2 [word="miluj"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="miluj"


Seznam všech přísloví