Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Mráz kopřivu nespálí.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • mráz Lemma: mráz
  • kopřivu Lemma: kopřiva
  • nspálí Lemma: spálit

Význam(y)#

Přísloví je konstatováním faktu, že zdatný, otužilý, silný či dokonce dravý člověk přečká bez úhony i nepříznivou situaci, která by na jiném zanechala stopy. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Jako by platilo rčení, že mráz kopřivu nespálí. I když v sobotu navečer pršelo a bylo chladno, sešlo se na Velkém náměstí na dva tisíce dětí a jejich rodičů, kteří sem přišli na start lampionového průvodu a celé akce nazvané Město plné lampionů. Nepříjemné počasí jim tolik nevadilo. Deníky Bohemia, 13. 11. 2006

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="mráz"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="mráz" {0,2 [word="kopřivu"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="kopřivu"


Seznam všech přísloví