Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Mráz kopřivu nespálí.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • mráz Lemma: mráz
  • kopřivu Lemma: kopřiva
  • nspálí Lemma: spálit

Význam(y)#

Přísloví je konstatováním faktu, že zdatný, otužilý, silný či dokonce dravý člověk přečká bez úhony i nepříznivou situaci, která by na jiném zanechala stopy. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Jako by platilo rčení, že mráz kopřivu nespálí. I když v sobotu navečer pršelo a bylo chladno, sešlo se na Velkém náměstí na dva tisíce dětí a jejich rodičů, kteří sem přišli na start lampionového průvodu a celé akce nazvané Město plné lampionů. Nepříjemné počasí jim tolik nevadilo. Deníky Bohemia, 13. 11. 2006

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="mráz"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="mráz" {0,2 [word="kopřivu"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="kopřivu"


Seznam všech přísloví