unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=3}]
[{SpAnleitung aufgabe='Který význam je nejblíže k přísloví?'}]
\\

[{SpMCQ |inhalt='Naděje umírá poslední.' idKorrekterInhalt=0 mcqs=('Vzbuzovat naději.';'Naděje ztroskotala.';'Vzdát se naděje.') | }]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%