Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Nechval dne před večerem. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • nechval Lemma: chválit
  • dne Lemma: den
  • večerem Lemma: večer

Význam(y)#

Přísloví varuje před ukvapenými a přehnaně pozitivními závěry a nabádá k opatrnosti při hodnocení jakékoli činnosti, to by mělo přijít až na úplný závěr. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Za chvíli se vrátil s mobilem, hadrem a cizí taškou. Ani jsem neměl sílu protestovat a radši se začal utírat. "Dík, zlatej." Trochu se usmál a šel o dům dál. Hned mi bylo líp. Ale jak se říká, nechval dne před večerem. Hadrem jsem se snažil vyčistit kapky krve z brýlí, efekt byl dokonalý, konečně se mohu dívat na svět skrz růžové brýle. Anděla spásy vytěsnila černá uniforma. "Vy jste účastník nehody!" Tím kategorickým prohlášením mi málem zlomil srdce." Britské listy, 20. 4. 2001

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="chválit"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="chválit" {0,2 [lemma="den"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="den"


Seznam všech přísloví