unbekannter Gast

Není všechno zlato, co se třpytí #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • není Lemma: být
  • všechno Lemma: všechno
  • zlato Lemma: zlato
  • co Lemma: co
  • třpytí Lemma: třpytit

Význam(y)#

Říká se, když něco při důkladnějším zkoumání není tak dobré, jak se to jeví na první pohled. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
A vyzýváme vás i ke zvýšené bdělosti. Jestliže právě zkompromitovaní poslanci volají po referendu ve jménu posvátných hodnot demokracie, buďme všichni na pozoru. Jestliže chtějí měnit ústavu právě ve chvíli, kdy den za dnem ztrácí své mocenské ambice, nevěřme jim. Není všechno zlato, co se třpytí. Není všechno demokratické, co se jako demokracie tváří. Demokracii mohou prosazovat a zlepšovat jen demokraté. Trvejme na zachování ústavy, na řádném zvolení prezidenta Federálním shromážděním do čtrnácti dnů. Informační servis, č. 27/1989

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="zlato"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="zlato" {0,3 [lemma="třpytit"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="třpytit"


Seznam všech přísloví