Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Nevděk světem vládne.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • nevděk Lemma: nevděk
  • světem Lemma: svět
  • vládne Lemma: vládnout

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že oprávněné zásluhy velmi často nejsou náležitě oceněny, někdy musí dokonce člověk za své příkladné skutky trpět. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
V Brně byla odhalena socha císaře Josefa II. v nadživotní velikosti až téměř sto let po panovníkově smrti. Stalo se tak na kdysi významném místě města, v 19. století nákladně upraveném. Nyní je najdeme pod názvem Denisovy sady. V parku na místě však do dnešních dnů zůstaly jen vedlejší alegorické postavy někdejšího monumentálního sousoší sochaře Antonína Břenka, vytvořeného v roce 1891. V poválečných letech byla totiž ústřední postava císaře Josefa II. odstraněna. Několik desetiletí se pak socha povalovala pod jednou zdí na brněnském Ústředním hřbitově. Inu , nevděk světem vládne. Posléze se však skulptury ujali brněnští architekti a přechodně ji umístili v areálu své fakulty v Rybářské ulici na Starém Brně. Nakonec se dobré umístění postavy velikého rakouského osvícence na císařském trůně přece jen našlo, i když mimo centra pozornosti, za zdmi Psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích. Snad tím Brňané nechtěli vyjádřit nic zlého. Právo, 1. 10. 2002

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="nevděk"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="nevděk" {0,3 [lemma="vládnout"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="vládnout"


Seznam všech přísloví