Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Nevděk světem vládne.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • nevděk Lemma: nevděk
  • světem Lemma: svět
  • vládne Lemma: vládnout

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že oprávněné zásluhy velmi často nejsou náležitě oceněny, někdy musí dokonce člověk za své příkladné skutky trpět. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
V Brně byla odhalena socha císaře Josefa II. v nadživotní velikosti až téměř sto let po panovníkově smrti. Stalo se tak na kdysi významném místě města, v 19. století nákladně upraveném. Nyní je najdeme pod názvem Denisovy sady. V parku na místě však do dnešních dnů zůstaly jen vedlejší alegorické postavy někdejšího monumentálního sousoší sochaře Antonína Břenka, vytvořeného v roce 1891. V poválečných letech byla totiž ústřední postava císaře Josefa II. odstraněna. Několik desetiletí se pak socha povalovala pod jednou zdí na brněnském Ústředním hřbitově. Inu , nevděk světem vládne. Posléze se však skulptury ujali brněnští architekti a přechodně ji umístili v areálu své fakulty v Rybářské ulici na Starém Brně. Nakonec se dobré umístění postavy velikého rakouského osvícence na císařském trůně přece jen našlo, i když mimo centra pozornosti, za zdmi Psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích. Snad tím Brňané nechtěli vyjádřit nic zlého. Právo, 1. 10. 2002

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="nevděk"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="nevděk" {0,3 [lemma="vládnout"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="vládnout"


Seznam všech přísloví