Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Nevednost ne ščiti pred kaznijo. #


Vaje#

K pregovoru žal ni vaj.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

  • nevednost Lemma: nevednost
  • ne Lemma: ne
  • ščiti Lemma: ščititi
  • pred Lemma: pred
  • kaznijo Lemma: kazen

Pomen#

S pregovorom izrazimo prepričanje, da nepoznavanje (stvari, predpisov, pravil) ne opravičuje našega slabega ali napačnega ravnanja. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3]

Posebnosti rabe#

Pregovor je v slovenščini razmeroma redek, raba je neustaljena.

Različice#

Oblikovne različice#

Nevednost ne varuje pred kaznijo. [Zgled 4]

Zamenljivost sestavin#

Nevednost ne ščiti/varuje pred X. [Zgled 5]

X ne ščiti/varuje pred kaznijo. [Zgled 6]

Sestavine različic#

varuje Lemma: varovati

posledicami Lemma: posledica

nepoznavanje Lemma: nepoznavanje

zakona Lemma: zakon

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Kakor koli močno si ne želimo sprememb, temu ni tako. Organizacije so vedno znova izpostavljene nenehnim spremembam, ki prinašajo s teboj vedno nova tveganja in nevarnosti. Posledica tega je, da to kar je bilo včeraj se v redu in varno, lahko danes izkazuje povsem drugačno sliko. Veliko smo že naredili, če se tega zavedamo. Žal nas nevednost ne ščiti pred kaznijo. Torej zatiskati si oči ni alternativa. Potrebno je ukrepati. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mi6nB-NFY50J:www.varnostniforum.com/index.php%3Fpage%3D15+nevednost+ne+%C5%A1%C4%8Diti+pred+kazniji&cd=1&hl=sl&ct=clnk&gl=si (Dostop: 20. 7. 2010)

[Zgled 2]

Capablanca je v tej partiji oral ledino, zato je otvoritev igral previdno in pazljivo. Vedel je, da ignorancia no quida pecado (nevednost ne ščiti pred kaznijo). Damo je postavil na a4, da je z njo napadel westfalskega lovca in v kali zatrl grozeči prihod črne dame na a5. FidaPLUS

[Zgled 3]

Nasprotnikovo strateško nevednost je francoski doktor prava (Aljehin) gotovo pospremil s pravnim izrekom: "Nul n'est censé ignorer la loi" (Nevednost ne ščiti pred kaznijo). FidaPLUS

[Zgled 4]

Z nevednostjo se ščitijo tudi proizvajalci konvencionalnih vzmetnic. Toda nevednost ne varuje pred kaznijo - ali pač? Znano naj bi bilo, da obstajajo dobri in škodljivi materiali. Ceno v vsakem primeru določa kvaliteta. In v tej so všteta tudi neškodljiva mehčala oz. folije brez težkih kovin in možnost recikliranja. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hy33B8g_E8kJ:www.vodna-postelja.si/zanimivo/se-vec-vodne-postelje/vodne-postelje-higiena-alergije-ekologija/ekoloski-problemi-vzmetnic.php+nevednost+ne+%C5%A1%C4%8Diti+pred+kaznijo&cd=2&hl=sl&ct=clnk&gl=si (Dostop: 20. 7. 2010)

[Zgled 5]

V tem primeru se obrnite neposredno na vašo davčno izpostavo in vprašajte. Ignorantia iuris nocet, ali poslovenjeno, nevednost ne varuje pred posledicami." FidaPLUS

[Zgled 6]

Zakon je neizprosen, vendar je zakon nepredvidljiv. Nepoznavanje zakona ne varuje pred kaznijo, vendar ga nihče ne more poznati. Med tistimi, ki so mu podrejeni, in onimi, ki ga predpisujejo, se dviga nepremostljiva pregrada. FidaPLUS

Iskanje zgledov v korpusih#


Seznam vseh pregovorov