Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

A törvény nem tudása/ismerése nem mentesít (a felelősség alól). #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • törvény Lemma: törvény
  • nem Lemma: nem
  • tudása Lemma: tudás
  • ismerése Lemma: ismerés
  • mentesít Lemma: mentesít

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy ha valami szabálytalanságot, bűnt követünk el, nem hivatkozhatunk arra, hogy nem ismertük a szabályt. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
Ki felel, ha a könyvek között propagandaanyag is van?; Miért gyűjt a magyar-román baráti társaság szlovák könyveket? - záporoztak a kérdések, miközben az idő telt, türelmünk egyre fogyott, s minden összezavarodott körülöttünk. A könyvadomány határon történő átjutása közel hét órát vett igénybe, s bár még csak enni sem volt időnk, elköltöttünk több mint 400 ezer lejt. Mire lepakoltuk a szállítmányt, százszor is megfogadtam magamban, hogy én bizony többet soha senkiért és semmiért egy szalmaszálat sem teszek keresztbe, csak úgy kedvtelésképpen, civil túlbuzgóságból. Hát még amikor megtudtam, hogy a határon történő többórás kukacoskodás nem is volt vámellenőrzés, csak a tranzit engedély megadása, így mivel nem jelentkeztem 24 órán belül az aradi vámnál, törvénybe ütköző cselekedetet követtem el, és vagy lepengetek több százezer lejes büntetést, vagy a bíróságon felelek meggondolatlan tettemért! Ha megnyílt volna lábam előtt a föld, akkor sem képedtem volna jobban el, mint illetékes kaján megjegyzése hallatán: " A törvény nem ismerete nem mentesít a felelősség alól ". Egyetértek! Most aztán tényleg oda a civil kurázsim, inamba szállt a bátorság. Ezentúl a törvények tanulmányozásával fogok szórakozni, s ha már mind a betéve, akkor nekiállok megkeresni a kiskapukat, mert azt meg a gyakorlatból tapasztalom, hogy nélkülök akkor sem boldogulnék, ha magam lennék a római jog hús - vér megtestesítője. Kedv, remények, barátok Isten veletek Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Romániai Magyar Szó; Cím: Oda a civil kurázsim !; Szerző: CUCURUZAN ILONA ,; Dátum: 1999/30/12

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Kedves Tamas! Orwell írta: az egyenlők között vannak egyenlőbbek. A mai BTK meg olyat ír, hogy a törvény nem tudása nem mentesít a következmények alól. Márpedig azt ebben az országban mindenki tudja, hogy az aranyékszerek árusítás állami monopólium. Ha Pelikán ennyire hülye, akkor nem való rendőrnek! Ha pedig ( márpedig ) tudta, akkor tessék pont úgy bevarrni, mint a mezei orgazdákat. Esetleg jobban, mert visszaélt a beosztásával. Index Fórum; Szerző: csutak; Dátum: 1999/09/25

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Ebből következően: a magyar államkincstár adóvesztesége csaknem 4 milliárd dollárt tett ki! A legutóbbi években, tekintettel arra, hogy növekedésnek indult a gazdaság, ezek a veszteségek - feltehetően - tovább nőttek. Adóelkerülés és adócsalás Az adóelkerülés nem feltétlenül adócsalás; e fogalomba beletartoznak az " adómegúszás " legális ( a törvényes adószabályozáson alapuló ) esetei, valamint - véleményünk szerint - azok az esetek is, amikor a polgár vagy a cég azért nem fizet adót, mert nem tud adófizetési kötelezettségéről. ( Persze erre is igaz: a törvény nem tudása nem mentesít a felelősség alól! ) Az adócsalás esete áll fenn, ha az adójogszabályokat tudatosan megsértjük. Ennek tipikus esete egyebek között az álfoglalkoztatás ( például csökkent munkaképességű dolgozók színlelt foglalkoztatása alapján állami támogatás igénybevétele ), az adóvisszaigénylés fiktív számlák alapján ( ez volt 1999-ben a " slágerbűncselekmény " az adózásban ) és a feketefizetés ( a fizetés a minimálbér szintjén mozog, emellett a dolgozó " zsebből zsebbe " kap " fizetéskiegészítést ", olyan pénzt, ami után sem ő, sem a cége nem adózik ). Ellenszer: a vagyonbevallás? A legutóbbi évtizedekben, években, külföldön és idehaza egyaránt számos elképzelés látott napvilágot a rejtett gazdaság és az adócsalások " leküzdésére ". Élet és Tudomány; Dátum: 2000

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Az idei nyár kikerülhetetlen tényeként áll előttünk, hogy a július világméretekben a legmelegebb hónap volt a rendszeres feljegyzések kezdete óta. Az év első hat hónapja is megdöntötte a rá jutó havi világrekordot. Nincsen többé mód e tények figyelemen kívül hagyására; mindannyiunknak ki kell alakítanunk a hozzájuk való viszonyunkat. További döntéseinknél, állásfoglalásainknál, érdekeink számbavételénél, életmódunk formálásánál tekintettel kell lennünk a szempontra: hogyan aránylik életvitelünk a Föld általános felmelegedéséhez, mennyiben járul hozzá e folyamat további gyorsulásához. A jogból tudjuk, a törvény nem ismerete nem mentesít a következmények alól. Az általános felmelegedés tényének nem ismerete mostantól nem hivatkozási alap a kiváltott következmények terhe alól. A versenyt lefújták, az eredményt kihirdették. A gazdaság, a növekedés, az ipari-technikai civilizáció csatát vesztett az általános felmelegedés folyamatával szemben. Mostantól csak remélhetjük, hogy a háborút majd mégis mi nyerjük meg; ha mindent megteszünk is, még két-háromszáz év, mire a döntő ütközet kimenetele eldől. Magyar Hírlap; Cím: Zágoni Miklós : A bajt , ami ránk vár , mi hozzuk magunkra; Dátum: 1998/08/29

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat ):
Három évvel ezelőtt munkaviszonyba léptem Magyarországon. Nemrégiben értesítettek arról, hogy munkaviszonyomat megszüntetik, ezért az itteni munkaügyi hivatalhoz fordultam segély reményében, ahol közölték, mivel nem fizettem a havi 90 koronát, a segény nem jár. A kedves levélírót semmi jóval nem kecsegtethetem, és a törvény nem ismerete ez esetben sem mentesít. Régió: szlovákiai; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Új Szó; Cím: TANÁCSADÓ; Szerző: BERNÁTH SZILVIA; Dátum: 2001/07/19

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat ):
Erdős Tamás ügyész perbeszédében arra való tekintettel, hogy a kártérítés adómentes, indítványozta: a bíróság Palotás Jánost mentse fel az első vádpont alól. Emlékeztetett rá, hogy a második vádpontot már az előző tárgyalási napon elejtette, viszont a harmadik vádpontnál a jogszabályban előírt forrásadónál 67 millió forinttal kevesebb megfizetése miatt, próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést és pénz mellékbüntetést indítványozott. Bárándy Péter védői perbeszédében azt fejtegette, hogy a harmadik vádpontban megnevezett adóhiányért miért nem állapítható meg Palotás János büntetőjogi felelőssége. Hangoztatta: az adóigazgatási jogszabályokra nem vonatkozik az a bünetőjogban közismert elv, miszerint a törvény nem tudása nem mentesít. Ugyanis a büntető törvénykönyv paragrafusai mögött erkölcsi tartalom van, míg az igazgatási szabályokról ez nem mondható el. Magyar Nemzet; Cím: Csepi Lajos tanúvallomást tett; Szerző: ( g. l. ); Dátum: 1998/01/17


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája