unbekannter Gast

Nevědomost neomlouvá.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • nevědomost Lemma: nevědomost
  • neomlouvá Lemma: omlouvat

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že neznalost pravidel, zákonů a předpisů není důvodem pro odpuštění trestu v případě jejich porušení. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
To se tady zase objevily názory... Některé věci si nemůžete odstranit jen tak, je na to zákon a jestli nevíte, tak nevědomost neomlouvá. Pouze nesvéprávnost je omluvou, jinak všichni musí dodržovat zákon. A už sem takové nesmysly nepište, matete hloupé lidi, kteří tomu pak věří! http://neratky.cz/discussion/opinions:discussion.discussion.add(435,11063)?uid=34478d776d6127590969a73e5b3bc4e9

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="nevědomost"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="nevědomost" {0,1 [word="neomlouvá"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="neomlouvá"


Seznam všech přísloví