Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Nič nie je zadarmo, iba smrť.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • nič Lemma: nič
  • je Lemma: byť
  • zadarmo Lemma: zadarmo
  • smrť Lemma: smrť

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na skúsenosť, že za všetko sa v živote platí . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch vyskytuje v skrátenej podobe "Nič nie je zadarmo."

Varianty#

Tvarové varianty#

Nič nie je zadarmo. Nichts ist umsonst.
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Príslovie sa často uvádza introduktorom "V živote (však) ..." [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Naposledy sme opustili nášho hrdinu na ceste z rodičovského domu (krajiny). Začína sa cesta učenia a zrenia, je to prijatie výzvy života učiť sa žiť dobro aj zlo. Od detského snenia a podvedomej túžby prechádza hrdina k vedomému činu, oslobodzuje sa od tlaku rodičovských očakávaní a stáva sa sám sebou. V našom živote to obvykle býva fáza, keď po niečom túžime, o niečom snívame, až nakoniec nájdeme prostriedky a spôsob, ako svoje sny realizovať. Niet pochybnosti o tom, že nič nie je zadarmo a často je potrebná šokujúca emocionálna skúsenosť, aby sme sa zobudili a začali venovať pozornosť tomu, čo robíme. V rozličných rozprávkach sa niečo " zosype " a hrdina sa musí dostať do nebezpečných situácií, aby prišlo znovuzrodenie. Ako v živote, keď sa " poskladáme ", " zrútime ", príde plač, hnev, depresia, beznádej, aby sme nakoniec niečo zmenili - urobili rozhodnutie. Nechať zomrieť a nechať žiť je veľmi dôležité. http://www.inzine.sk/article.asp?art=3382; Krížne cesty

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Je to dobrá životná skúsenosť. Keď som za komunizmu vyrastal v Československu, mal som sa dobre, ale všímal som si, že ďalšie kroky by už neboli také, aké by som ja chcel. Emigroval som nielen kvôli hokeju, ale i pre slobodu. Najhoršie z celého bolo, že som tu nechal rodičov a brata, pritom sme rodina, ktorá je veľmi súdržná. Prvých päť - šesť rokov, keď sme sa nemohli stretávať, bolo veľmi ťažkých. V živote však nič nie je zadarmo. Mama to brala veľmi ťažko, predsa len bol som veľmi mladý a nikde nebolo napísané, či sa ešte niekedy v živote uvidíme... Na jej mieste by som zareagoval asi rovnako. Otec to znášal o niečo lepšie, lebo vedel o mojich životných schopnostiach. Našťastie, vďaka pánu Bohu nastala politická zmena a mohli sme cestovať kdekoľvek, " spomenul si na svoje rozhodnutie spred 17 rokov jeden z najväčších českých hokejistov súčasnosti Petr Svoboda. Východoslovenské noviny - Korzár 2001/12


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Puč to bol, obyčajný puč a hneď od začiatku, od toho osemdesiateho deviateho. Puč riadený kapitalistickými imperialistami a vykonávateľmi nebol nik iný ako ten disidentský brloh. Áno, súdruh, viem, ešte aj teraz sú niektorí z nich viditeľní, vraj nejaká opo - opoz - opp, no ani na meno im neviem prísť, také ťažké slovo to je. Ale, súdruh, neboj sa, už sa nám podarilo mnoho vecí, ale vieš, je to veľmi drahá záležitosť. Vieš, dnes nič nie je zadarmo. Dnes by každý len bral. Tam továrnička, tam koncerník, jednému obchodný dom, druhému eseročku. Ej, veru ťažko je dnes v tej de - mo - kra - cii. Súdruh môj zaslúžilý, vieš ty, čo dnes stojí také hlasovanie v parlamente? Vieš ty, čo dnes stojí jeden jediný hlas ? Vám bolo voľakedy dobre. Strana prikázala a hotovo, ale dnes? Tak, tak, súdruh, to je tá naša dnešná demokracia. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 22.3.1996

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="zadarmo"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="zadarmo" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="smrť"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="smrť"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter