Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Zadarmo je jen smrt.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • zadarmo Lemma: zadarmo
  • je Lemma: být
  • jen Lemma: jen
  • smrt Lemma: smrt

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že za všechno v životě se platí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
V kostce šlo o to, že Šťávova firma Diag Human uplácela zástupce červeného kříže, aby krev nakupovali právě od něj. Šťáva k tomu dnes říká, že zadarmo je jen smrt." Požadovali provize od všech farmaceutických firem. Má firma to jediná řešila transparentně, a to tak, že jsme pracovníky kříže zaměstnali na externí pracovní poměr a odměnu jim vypláceli zdaněnou. Ostatní to dělali načerno," myje si ruce Šťáva. Mladá fronta DNES, 3. 6. 2003

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="zadarmo"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="zadarmo" {0,2 [word="smrt"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="smrt"


Seznam všech přísloví