unbekannter Gast

Mnoho psů zajícova smrt.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • mnoho Lemma: mnoho
  • psů Lemma: pes
  • zajícova Lemma: zajíc
  • smrt Lemma: smrt

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že proti přesile jedinec či jedna instituce mnoho nezmůže. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Pozůstalí kampeliček Tak jste pohřbili družstevní záložny. Co na to, že jich ještě asi 60 přežívá, však ono na ně také dojde, protože sektor je mrtev. Nevím, kde se v tomto případě vzalo tolik nepřejících, ale pravdivé přísloví se potvrdilo - mnoho psů zajícova smrt. A přitom nebožtík nemusel zkolabovat, alespoň ne tímto způsobem. Ale nebylo nikoho, kdo by mu podal pomocnou ruku. Dobře, vycházejme z faktu, že to má nebožtík za sebou. Ale co s pozůstalými? Hospodářské noviny, 8. 3. 2000

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="mnoho"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="mnoho" {0,1 [word="psů"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="psů"


Seznam všech přísloví