Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Mnoho psů zajícova smrt.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • mnoho Lemma: mnoho
  • psů Lemma: pes
  • zajícova Lemma: zajíc
  • smrt Lemma: smrt

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že proti přesile jedinec či jedna instituce mnoho nezmůže. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Pozůstalí kampeliček Tak jste pohřbili družstevní záložny. Co na to, že jich ještě asi 60 přežívá, však ono na ně také dojde, protože sektor je mrtev. Nevím, kde se v tomto případě vzalo tolik nepřejících, ale pravdivé přísloví se potvrdilo - mnoho psů zajícova smrt. A přitom nebožtík nemusel zkolabovat, alespoň ne tímto způsobem. Ale nebylo nikoho, kdo by mu podal pomocnou ruku. Dobře, vycházejme z faktu, že to má nebožtík za sebou. Ale co s pozůstalými? Hospodářské noviny, 8. 3. 2000

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="mnoho"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="mnoho" {0,1 [word="psů"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="psů"


Seznam všech přísloví