Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Odvážnému štěstí přeje.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • odvážnému Lemma: odvážný
  • štěstí Lemma: štěstí
  • přeje Lemma: přát

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že člověk, který má odvahu a umí zdravě riskovat, má větší šanci na úspěch než ten, kdo je opatrný a vyhýbá se riziku. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Na Jiřího Joska, čerstvého laureáta Jungmannovy překladatelské ceny, pasuje přísloví: Odvážnému štěstí přeje. Před dvěma roky si Josek, který přednáší umělecký překlad na anglistice pražské filozofické fakulty, založil nakladatelství Romeo, aby v něm vydal vlastní překlad Shakespearovy hry Romeo a Julie. Riskantní krok mohl skončit sekyrou v rodinném rozpočtu. Ale vyšel. Mladá fronta DNES, 6. 10. 2000

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="odvážný"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="odvážný" {0,2 [lemma="přát"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="přát"


Seznam všech přísloví