unbekannter Gast

Papír snese všechno. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • papír Lemma: papír
  • snese Lemma: snést
  • všechno Lemma: všechno

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že závazek, slib či dobrý úmysl, který je vyjádřen písemně, nemusí být ještě zárukou uskutečnění, i když za ním třeba stojí osoba s vyšším postavením a autoritou, žádnému závazku nelze bezvýhradně věřit. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Vážení čtenáři, přečtěte si odpověď pana ministra a udělejte si úsudek sami, papír snese všechno. Vůbec ho nezajímají obrovské náklady s případnou likvidací velmi dobře vybavené posádky, sliby o odškodnění zaměstnanců jsou pouze chabým dočasným řešením a budoucnost zachování posádky z důvodu dalšího skladování pohonných hmot je dle mých informací mizivá. Údajně to vše s výstavbou multiskladu nemá nic společného. Chlumecké listy, č. 5/2002

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="papír"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="papír" {0,2 [lemma="snést"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="snést"


Seznam všech přísloví