Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='S ktorým príslovím možno zmysluplne spojiť nasledujúce situácie? Kliknite na správnu odpoveď.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='1. Tú knihu, ktorú mi darovala teta, mám už doma.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Darovanému koňovi na zuby nepozeraj.';'Tichá voda brehy myje.';'Polievka sa neje taká horúca, ako sa navarí.';'Zdanie klame.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='2. Oskar nás šokoval svojím správaním. Tento tichý a nenápadný mladík sa zrazu postavil a s veľkým nadšením začal rečniť pred prítomnými hosťami.'
idKorrekterInhalt=1
mcqs=('Darovanému koňovi na zuby nepozeraj.';'Tichá voda brehy myje.';'Polievka sa neje taká horúca, ako sa navarí.';'Zdanie klame.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='3. Keď som si prečítala váš inzerát v novinách, myslela som si, že ide o solídnu pracovnú ponuku. Po osobnom pohovore som však zistila, že som sa mýlila.'
idKorrekterInhalt=3
mcqs=('Darovanému koňovi na zuby nepozeraj.';'Tichá voda brehy myje.';'Polievka sa neje taká horúca, ako sa navarí.';'Zdanie klame.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='4. Môj bratranec Fero mal vždy sklon veci zveličovať a nafukovať. Obzvlášť preháňal, ak išlo o nejakú nepríjemnú udalosť.' 
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Darovanému koňovi na zuby nepozeraj.';'Tichá voda brehy myje.';'Polievka sa neje taká horúca, ako sa navarí.';'Zdanie klame.')
|
}]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%