Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='S ktorým príslovím možno zmysluplne spojiť nasledujúce situácie? Kliknite na správnu odpoveď.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='1. Tú knihu, ktorú mi darovala teta, mám už doma.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Darovanému koňovi na zuby nepozeraj.';'Tichá voda brehy myje.';'Polievka sa neje taká horúca, ako sa navarí.';'Zdanie klame.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='2. Oskar nás šokoval svojím správaním. Tento tichý a nenápadný mladík sa zrazu postavil a s veľkým nadšením začal rečniť pred prítomnými hosťami.'
idKorrekterInhalt=1
mcqs=('Darovanému koňovi na zuby nepozeraj.';'Tichá voda brehy myje.';'Polievka sa neje taká horúca, ako sa navarí.';'Zdanie klame.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='3. Keď som si prečítala váš inzerát v novinách, myslela som si, že ide o solídnu pracovnú ponuku. Po osobnom pohovore som však zistila, že som sa mýlila.'
idKorrekterInhalt=3
mcqs=('Darovanému koňovi na zuby nepozeraj.';'Tichá voda brehy myje.';'Polievka sa neje taká horúca, ako sa navarí.';'Zdanie klame.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='4. Môj bratranec Fero mal vždy sklon veci zveličovať a nafukovať. Obzvlášť preháňal, ak išlo o nejakú nepríjemnú udalosť.' 
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Darovanému koňovi na zuby nepozeraj.';'Tichá voda brehy myje.';'Polievka sa neje taká horúca, ako sa navarí.';'Zdanie klame.')
|
}]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%