Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=3}]

[{SpAnleitung aufgabe='Príslovia bývajú často pozmenené. Vyskytujú sa v tzv. modifikovanej podobe. Napíšte základnú podobu nasledujúcich modifikovaných prísloví do príslušného políčka.'}]\\

||Modifikované príslovie||Základná podoba 
| Ilúzia klame. | [{SpHotspotLuecke | korrekterInhalt='Zdanie klame' | }].
| Darovanému tovaru sa na kvalitu nepozeraj. | [{SpHotspotLuecke |korrekterInhalt='Darovanému koňovi na zuby nepozeraj' | }].
| Tichá voda brehy podmýva. | [{SpHotspotLuecke |korrekterInhalt='Tichá voda brehy myje' | }].
| Žiadne jedlo sa neje také horúce, ako sa varí. | [{SpHotspotLuecke |korrekterInhalt='Polievka sa neje taká horúca, ako sa navarí' | }].
\\
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%