unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=3}]

[{SpAnleitung aufgabe='Príslovia bývajú často pozmenené. Vyskytujú sa v tzv. modifikovanej podobe. Napíšte základnú podobu nasledujúcich modifikovaných prísloví do príslušného políčka.'}]\\

||Modifikované príslovie||Základná podoba 
| Ilúzia klame. | [{SpHotspotLuecke | korrekterInhalt='Zdanie klame' | }].
| Darovanému tovaru sa na kvalitu nepozeraj. | [{SpHotspotLuecke |korrekterInhalt='Darovanému koňovi na zuby nepozeraj' | }].
| Tichá voda brehy podmýva. | [{SpHotspotLuecke |korrekterInhalt='Tichá voda brehy myje' | }].
| Žiadne jedlo sa neje také horúce, ako sa varí. | [{SpHotspotLuecke |korrekterInhalt='Polievka sa neje taká horúca, ako sa navarí' | }].
\\
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%