Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Poriadok musí byť!#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • poriadok Lemma: poriadok
  • musí Lemma: musieť
  • byť Lemma: byť

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje zásadu, že je nutné riadiť sa danými pravidlami , predpismi a treba mať veci usporiadané. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Príslovie sa spravidla používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6] [Doklad 7][Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Keď sme odchádzali z perónu, výpravca dal vlaku voľno. Kútikom oka som zbadal, že fešácky sprievodca otvoril dvere, ktoré som pred minútkou zatvoril, nastúpil do vagóna a vlak odjachal. Tak to je. Poriadok musí byť. A na železnici zvlášť. Väčšina pasažierov bežných osobných vlakov sú chudáci, čo sa náhlia do práce či do školy, alebo sa uberajú domov. Ak sa ale medzi nimi nájde mizantrop, ktorý sem zablúdil z nejakých bližšie nešpecifikovaných dôvodov (pozorní čitatelia môjho dnes už smelo môžem povedať že klasického románu Rivers of Babylon 3 vedia, aké dôvody to napríklad môžu byť), dochádza k nevyhnutnému stretu. http://www.inzine.sk/article.asp?art=8598; Pomocná škola mizantropie

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
"Otvoril sa však aj spor hráči - Slepička. Hráči sa podpísali pod petíciu, v ktorej požadujú koniec spolupráce s manažérom Slepičkom." Nie je ochotný spolupracovať. Pár dní pred ligou nemáme napríklad kopačky, lieky. Od príchodu zo zahraničného zájazdu sme ho vôbec nevideli. Som tu už takmer desiaty rok, ale podobnú situáciu som ešte nezažil, " konštatoval Tibor Zsákovics v mene hráčov. "Ja som prišiel do Dunajskej pomôcť, ale hráči si nechcú priznať niektoré chyby. Poriadok musí byť. V hráčskom kádri i vo vedení klubu. Ak boli doteraz zvyknutí diktovať si podmienky, ja si to nenechám," reagoval J. Slepička. Na budúci týždeň sa majú predstavitelia klubu stretnúť so zástupcami pivovaru Gemer a vyriešiť všetky nakopené problémy k spokojnosti všetkých strán. " Najväčšou slabinou mužstva na jeseň bola útočná činnosť. Aj preto sme v zime hľadali vhodné typy hrotových hráčov a keďže neboli peniaze, siahli sme po talentoch. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 2.3.1995


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
A čo prezident Ďurčanský? Ach, áno, boli by sme naňho zabudli, tak ako naňho zabudla vo víre presídľovacích príprav väčšina Slovákov. Po zatknutí ho previezli do osobitnej berlínskej väznice Spandau, kde ho gestapo podrobilo krutému vypočúvaniu. Hitler sa osobne zaujímal o postup vyšetrovania. Keď zistil, že Ďurčanský už nemá viac čo povedať, poslal ho naspäť Machovej vláde. Tá najprv Ďurčanského zavrela do Ilavy, ale potom ho premiestnila do Leopoldova. Očividne sa jej nechcelo s Ďurčanským babrať a zrejme by ho nechala v base zhniť. Avšak poriadok musí byť, povedal raz von Stirlitz pri golfe v Piešťanoch Machovi a ten hneď vedel, koľká bije. Nariadil preto ministrovi spravodlivosti Karolovi Murgašovi postaviť Ďurčanského pred súd a odsúdiť ho na trest smrti. Povráva sa, že Mach bol svojho bývalého kamaráta pred popravou tajne v Leopoldove navštíviť a vraj mu na rozlúčku povedal : " Pojebal si si to sám, Ferdiš. " Ale možno to bolo celkom inak. V každom prípade veliteľ väznice Machovu návštevu ani nepotvrdil, ani nevyvrátil. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 8.9.1995


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Myslíte si že nahovoríte ľudí , aby odstránili p. Mečiara a bude všetko v poriadku? Potom ste naivní ako v politike, tak i v ekonomike. Prekvapilo ma, ako sa zachoval Michal Kováč ml. keď na neho bol vydaný 14. novembra 1994 medzinárodný zatykač, vydaný Interpolom vo veci nelegálnych aktivít. Je to sklamanie občanov. Ja ľutujem prezidenta, že sa to stalo práve jemu synovi, ale ako ho to vychováva. Poriadok musí byť, žiadne podvody sa robiť nebudú. Únos Kováča nie je politický boj, čas ukáže pravdu. Každý slušný človek musí takéto praktiky rozhodne odsúdiť. Keď prezident stráca dôveru v parlamente, vo vláde, komu potom chce slúžiť? Veď oni zastupujú všetkých občanov, prezident robí chybu že drží s opozíciou, ktorá nemá dôveru nijakých občanov, chce vládnuť iba sám sebe. Odkazujem mu, že mu to nejde, že on na prezidenta nemá. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 30.12.1995

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Malíková sa v sobotu vyjadrila aj k úvahám o možnej zmene na poste predsedu poslaneckého klubu SNS a odvolaní Zelníka. Tieto úvahy označila za nezmysly, hoci pripustila, že medzi ňou a predsedom poslaneckého klubu existujú rozdielne názory na autoritatívnosť vedenia strany a poriadok. „Keby Slovensko malo na čele v dobrom slova zmysle autoritatívnych vodcov, nebol by taký neporiadok, ako je. Dzurinda je taký slabý premiér, že sa s každým chce dohodnúť, problém je, že sa s ním nikto nedohodne. Moje heslo je, že poriadok musí byť," dodala Malíková s tým, že diktátorom nie je, "zatiaľ". Zelníka podľa nej nemôže spochybňovať ústredná rada, ale iba poslanecký klub. ÚR SNS tiež potvrdila rozhodnutie predsedníctva SNS o neúčasti D. Švantnera a V. Morica v privatizačných komisiách. Východoslovenské noviny - Korzár 2000/12

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="poriadok"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="poriadok" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [word="musí"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="musí" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="byť"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="byť"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter