unbekannter Gast

Pořádek musí být. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • pořádek Lemma: pořádek
  • musí Lemma: muset
  • být Lemma: být

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že v životě je třeba se řídit jistými pravidly a dodržovat řád a systém. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Naštěstí nám to ještě nevylezlo do nějakých obrovských sum," sdělila starostka Anna Pecková z Lažiště. S dlužníky zachází každá obec po svém. "Nesplacené částky sice nejsou příliš vysoké, ale pořádek musí být. Občanům dáváme na paušál delší splatnost a když nezaplatí, rozesíláme upomínky. Nějaký ten problém se najde se vždycky, my si s ním však umíme poradit," informuje o své strategii postupu proti neplatičům starosta z Bohumilic Jaroslav Nový. Deníky Bohemia, 23. 7. 2005

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="pořádek"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="pořádek" {0,2 [word="být"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="být"


Seznam všech přísloví