Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Pořádek musí být. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • pořádek Lemma: pořádek
  • musí Lemma: muset
  • být Lemma: být

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že v životě je třeba se řídit jistými pravidly a dodržovat řád a systém. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Naštěstí nám to ještě nevylezlo do nějakých obrovských sum," sdělila starostka Anna Pecková z Lažiště. S dlužníky zachází každá obec po svém. "Nesplacené částky sice nejsou příliš vysoké, ale pořádek musí být. Občanům dáváme na paušál delší splatnost a když nezaplatí, rozesíláme upomínky. Nějaký ten problém se najde se vždycky, my si s ním však umíme poradit," informuje o své strategii postupu proti neplatičům starosta z Bohumilic Jaroslav Nový. Deníky Bohemia, 23. 7. 2005

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="pořádek"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="pořádek" {0,2 [word="být"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="být"


Seznam všech přísloví