Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Pořádek je půl života. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • pořádek Lemma: pořádek
  • je Lemma: být
  • půl Lemma: půl
  • života Lemma: život

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že dodržování jistých pravidel a pevného režimu má své pevné místo v životě. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Pořádek je půl života

Už 13 let jsme „činní“ jako rodiče a za tu dobu jsme zjistili, že nemůžeme od dětí očekávat cokoli, co sami neděláme! Neumíme-li být ve výchově dětí důslední, je to proto, že nejsme důslední sami k sobě. Tedy musíme začít sami u sebe. Důslednost vlastně znamená dělat a udržovat pořádek – tady jako matka vycházím z oblíbeného rčení svého otce: „Pořádek je půl života!“ Já to zažívám stejně. Tady je k tomu pár příkladů. http://www.schoenstatt.cz/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=260&Itemid=28


[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví