Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Pořádek je půl života. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • pořádek Lemma: pořádek
  • je Lemma: být
  • půl Lemma: půl
  • života Lemma: život

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že dodržování jistých pravidel a pevného režimu má své pevné místo v životě. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Pořádek je půl života

Už 13 let jsme „činní“ jako rodiče a za tu dobu jsme zjistili, že nemůžeme od dětí očekávat cokoli, co sami neděláme! Neumíme-li být ve výchově dětí důslední, je to proto, že nejsme důslední sami k sobě. Tedy musíme začít sami u sebe. Důslednost vlastně znamená dělat a udržovat pořádek – tady jako matka vycházím z oblíbeného rčení svého otce: „Pořádek je půl života!“ Já to zažívám stejně. Tady je k tomu pár příkladů. http://www.schoenstatt.cz/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=260&Itemid=28


[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví