unbekannter Gast


Prázdne vrece stáť nebude.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • prázdne Lemma: prázdny
  • vrece Lemma: [[[[[vrece
  • nebude Lemma: byť

Význam(y)#

Príslovie konštatuje fakt, že bez dostatočného metariálneho zabezpečenia nie je možné primerane žiť a existovať. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Ide o zstarané príslovie, ktoré sa v súčasných textoch nevyskytuje.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
Dok