Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


Prázdne vrece stáť nebude.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • prázdne Lemma: prázdny
  • vrece Lemma: [[[[[vrece
  • nebude Lemma: byť

Význam(y)#

Príslovie konštatuje fakt, že bez dostatočného metariálneho zabezpečenia nie je možné primerane žiť a existovať. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Ide o zstarané príslovie, ktoré sa v súčasných textoch nevyskytuje.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
Dok