Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Prázdne vrece stáť nebude.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • prázdne Lemma: prázdny
  • vrece Lemma: [[[[[vrece
  • nebude Lemma: byť

Význam(y)#

Príslovie konštatuje fakt, že bez dostatočného metariálneho zabezpečenia nie je možné primerane žiť a existovať. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Ide o zstarané príslovie, ktoré sa v súčasných textoch nevyskytuje.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
Dok