Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


Prílišná horlivosť škodí.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • prílišná Lemma: prílišný
  • horlivosť Lemma: horlivosť
  • škodí Lemma: škodiť

Význam(y)#

Príslovie negatívne hodnotí príliš aktívne , rýchle ale neuvážené a nekompetentné konanie , ktoré sa minie účinku. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch v citátovej forme nevyskytuje.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

[Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

Príslovie sa v citátovej forme nenachádza v Slovenskom národnom korpuse ani v Google. [Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
A nie že si budete myslieť, že vás nahováram na zlé. Alebo odhováram od krásnej štíhlej postavičky ako lusk...božechráň, myslím si, univerzálny recept nieje a každá podľa seba vie, čo a ako jej ide... alebo nejde... nevyrábajte si dobrovoľne stres. A prečo... ja obdivujem ľudí, ktorých baví mať záhradu a robiť na nej, ale prečo by som pre ten obdiv mala mať záhradu aj ja, keď nerada krčím slaninu nad motykou?? S kilami je to tak podobne. Ak ste si dali nejaké predsavzatie, dodržte ho, len prílišná horlivosť viac škodí ako pomáha. Asi tak. http://www.porada.sk/archive/index.php/t-47499.html

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="pílišný"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="pílišný" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="horlivosť"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="horlivosť"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter