Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Prílišná horlivosť škodí.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • prílišná Lemma: prílišný
  • horlivosť Lemma: horlivosť
  • škodí Lemma: škodiť

Význam(y)#

Príslovie negatívne hodnotí príliš aktívne , rýchle ale neuvážené a nekompetentné konanie , ktoré sa minie účinku. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch v citátovej forme nevyskytuje.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

[Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

Príslovie sa v citátovej forme nenachádza v Slovenskom národnom korpuse ani v Google. [Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
A nie že si budete myslieť, že vás nahováram na zlé. Alebo odhováram od krásnej štíhlej postavičky ako lusk...božechráň, myslím si, univerzálny recept nieje a každá podľa seba vie, čo a ako jej ide... alebo nejde... nevyrábajte si dobrovoľne stres. A prečo... ja obdivujem ľudí, ktorých baví mať záhradu a robiť na nej, ale prečo by som pre ten obdiv mala mať záhradu aj ja, keď nerada krčím slaninu nad motykou?? S kilami je to tak podobne. Ak ste si dali nejaké predsavzatie, dodržte ho, len prílišná horlivosť viac škodí ako pomáha. Asi tak. http://www.porada.sk/archive/index.php/t-47499.html

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="pílišný"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="pílišný" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="horlivosť"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="horlivosť"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter