Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Přílišná horlivost škodí.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • přílišná Lemma: přílišný
  • horlivost Lemma: horlivost
  • škodí Lemma: škodit

Význam(y)#

Přísloví poukazuje na to, že neuvážené a zbrklé jednání může způsobit více škody než užitku. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Ošetření za vegetace Očkování porostu Milí Střelci, nosíte-li momentálně v hlavě nějaký plán, nechte si jej zatím pro sebe. Přílišná horlivost škodí, a tentokrát i ve ventilování jakýchkoli úvah o budoucích plánovaných počinech. Není příznivá doba na pochopení vašich myšlenkových pochodů okolím, nedejte se vyprovokovat a vydržte.. Trpělivost se vám vyplatí především v práci. Čekejte, jak se vše vyvine a zaujměte prozatím pozici „mrtvého brouka“ – tím pokazíte ze všeho nejmíň. http://www.fiftyfifty.cz/Horoskopy-vedmy-Emmy-4015447.php?rating=4

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví