Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Všeho moc škodí. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • všeho Lemma: vše
  • moc Lemma: moc
  • škodí Lemma: škodit

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že úsilí vynaložené na dosažení určitého cíle nemá být přehnané, mohlo by totiž mít i negativní důsledky. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Na podzim a v zimě, kdy ceny ovoce přece jen narostou, je možné (a více než potřebné) denní dávku vitamínů nahradit vitamínovými preparáty. Ať už jde o léky nebo tablety, rozpustné ve vodě, i zde však platí, že všeho moc škodí. Zatímco při konzumaci ovoce a zeleniny vám nehrozí žádné předávkování, protože jen stěží sníte takové množství, u chemicky zpracovaných preparátů se tak může stát. Proto je vždy třeba přečíst a nepodceňovat doporučenou denní dávku. A co hrozí? - předávkování může způsobit poškození jater. Blesk, 5. 9. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="všeho"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="všeho" []{0,2 [lemma="škodit"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="škodit"


Seznam všech přísloví