Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Všeho moc škodí. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • všeho Lemma: vše
  • moc Lemma: moc
  • škodí Lemma: škodit

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že úsilí vynaložené na dosažení určitého cíle nemá být přehnané, mohlo by totiž mít i negativní důsledky. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Na podzim a v zimě, kdy ceny ovoce přece jen narostou, je možné (a více než potřebné) denní dávku vitamínů nahradit vitamínovými preparáty. Ať už jde o léky nebo tablety, rozpustné ve vodě, i zde však platí, že všeho moc škodí. Zatímco při konzumaci ovoce a zeleniny vám nehrozí žádné předávkování, protože jen stěží sníte takové množství, u chemicky zpracovaných preparátů se tak může stát. Proto je vždy třeba přečíst a nepodceňovat doporučenou denní dávku. A co hrozí? - předávkování může způsobit poškození jater. Blesk, 5. 9. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="všeho"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="všeho" []{0,2 [lemma="škodit"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="škodit"


Seznam všech přísloví