unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=3}]
[{SpAnleitung aufgabe='Který význam je nejblíže k přísloví?'}]
\\

[{SpMCQ |inhalt='Pravda vyjde najevo.' idKorrekterInhalt=0 mcqs=('Lež nená dlouhého trvání.';'V jistém ohledu má pravdu.';'To už ani není pravda.') | }]
\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%