unbekannter Gast


Reťaz je taká silná, aký je jej najslabší článok.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • reťaz Lemma: [[[[[reťaz
  • je Lemma: byť
  • silná Lemma: silný
  • najlabší Lemma: najslabší
  • článok Lemma: článok

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na fakt, že pri spoločnom úsilí alebo spoločnej práci celkový výsledok alebo úspech závisí od najslabšieho článku v ňom.. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. Dok