Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Reťaz je taká silná, aký je jej najslabší článok.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • reťaz Lemma: [[[[[reťaz
  • je Lemma: byť
  • silná Lemma: silný
  • najlabší Lemma: najslabší
  • článok Lemma: článok

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na fakt, že pri spoločnom úsilí alebo spoločnej práci celkový výsledok alebo úspech závisí od najslabšieho článku v ňom.. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. Dok