Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


Reťaz je taká silná, aký je jej najslabší článok.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • reťaz Lemma: [[[[[reťaz
  • je Lemma: byť
  • silná Lemma: silný
  • najlabší Lemma: najslabší
  • článok Lemma: článok

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na fakt, že pri spoločnom úsilí alebo spoločnej práci celkový výsledok alebo úspech závisí od najslabšieho článku v ňom.. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. Dok