Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Střepy přinášejí štěstí #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • střepy Lemma: střep
  • přinášejí Lemma: přinášet
  • štěstí Lemma: štěstí

Význam(y)#

Říká se při rozbití předmětu ze skla nebo porcelánu, což je interperetováno jako znamení, že se život daného člověka bude vyvíjet pozitivně. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Když se jednomu ze členů Šiškovy posádky před startem rozbila termoska, doufali všichni, že střepy přinášejí štěstí. "My jsme takovým věcem věřili, vždyť letět nad Německo bylo o život. Před cílem totiž musíte držet kurz a neuhýbat, i když po vás střílí," vypráví generál. I on měl talisman - hedvábný šátek, který dostal od milé ještě před válkou. Respekt, č. 45/2002

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
přinášejí štěstí


Seznam všech přísloví