unbekannter Gast

Střepy přinášejí štěstí #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • střepy Lemma: střep
  • přinášejí Lemma: přinášet
  • štěstí Lemma: štěstí

Význam(y)#

Říká se při rozbití předmětu ze skla nebo porcelánu, což je interperetováno jako znamení, že se život daného člověka bude vyvíjet pozitivně. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Když se jednomu ze členů Šiškovy posádky před startem rozbila termoska, doufali všichni, že střepy přinášejí štěstí. "My jsme takovým věcem věřili, vždyť letět nad Německo bylo o život. Před cílem totiž musíte držet kurz a neuhýbat, i když po vás střílí," vypráví generál. I on měl talisman - hedvábný šátek, který dostal od milé ještě před válkou. Respekt, č. 45/2002

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
přinášejí štěstí


Seznam všech přísloví