Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Svět je jedna velká vesnice. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • svět Lemma: svět
  • je Lemma: být
  • jedna Lemma: jedna
  • velká Lemma: velký
  • vesnice Lemma: vesnice

Význam(y)#

Přísloví zprostředkuje zkušenost, že vzájemné poznání zmenšuje rozdíly mezi zeměmi a lidmi. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Nakonec spolubydlící chtěli vysvětlit, jak se vyslovují věty z české knížky. Po týdnu společného pobytu už všichni věděli, kde leží Praha, kde se mluví česky a shodli se, že svět je jedna velká vesnice, v níž přece jen ale existují malé rozdíly. "Například seriál Simpsonovi začíná na Madagaskaru o hodinu později než u nás," říká česká porotkyně. Ta se v rámci první kulturní výměny mezi městy, která hostí filmový festival. Mladá fronta DNES, 25. 5. 2001

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="svět"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="svět" {0,3 [word="vesnice"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="vesnice"


Seznam všech přísloví