Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Svět je jedna velká vesnice. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • svět Lemma: svět
  • je Lemma: být
  • jedna Lemma: jedna
  • velká Lemma: velký
  • vesnice Lemma: vesnice

Význam(y)#

Přísloví zprostředkuje zkušenost, že vzájemné poznání zmenšuje rozdíly mezi zeměmi a lidmi. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Nakonec spolubydlící chtěli vysvětlit, jak se vyslovují věty z české knížky. Po týdnu společného pobytu už všichni věděli, kde leží Praha, kde se mluví česky a shodli se, že svět je jedna velká vesnice, v níž přece jen ale existují malé rozdíly. "Například seriál Simpsonovi začíná na Madagaskaru o hodinu později než u nás," říká česká porotkyně. Ta se v rámci první kulturní výměny mezi městy, která hostí filmový festival. Mladá fronta DNES, 25. 5. 2001

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="svět"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="svět" {0,3 [word="vesnice"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="vesnice"


Seznam všech přísloví