unbekannter Gast

Třísku v oku svého bratra vidíš, ale trám ve svém oku nevidíš? #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • třísku Lemma: tříska
  • oku Lemma: oko
  • svého Lemma: svůj
  • bratra Lemma: bratr
  • vidíš Lemma: vidět
  • trám Lemma: trám

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že spíš než své vlastní nedostatky má člověk sklon vidět chyby a negativní vlastnosti druhých. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Říkáš si Mesiáš - syn Davidův. Ale Ježíš byl také synem Davidovým. Tzn., že teoreticky jsi Jeho bratrem. Proč tedy zatracuješ a zesměšňuješ Ježíšovo učení, když Ty sám se ztotožňuješ s Jeho výrokem: "Třísku v oku svého bratra vidíš, ale trám ve svém oku nevidíš"? Proč Ježíše nazýváš "obyčejnou nulou"? http://www.oslikuv.net/skola/ot029.htm

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
třísku v oku


Seznam všech přísloví