unbekannter Gast


V cudzom oku vidí smietku, a vo svojom brvno nevidí.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • cudzom Lemma: cudzí
  • oku Lemma: oko
  • smietku Lemma: smietka
  • vidí Lemma: vidieť
  • brvno Lemma: bvrvno
  • nevidí Lemma: vidieť

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje zásadu, že iných ľudí by sme mali posudzovať podľa rovnakých kritérií , ako posudzujeme sami seba. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa často používa v rôznych aktualizovaných transformovaných podobách. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

V cudzom oku vidí smeť / smetie / smietku, a / ale vo vlastnom brvno nevidí. [Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • smeť Lemma: smeť
  • nevidí Lemma: vidieť
  • smetie Lemma: smetie

Typické použitie v texte#

Príslovie sa spravidla vyskytuje vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6] [Doklad 7] [Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Obeť sa v ich prítomnosti cíti, akoby ju pristihli pri čine. Vystatujú sa ušľachtilými morálnymi zásadami, ktoré údajne vyznávajú, a premyslene si budujú povesť. Tvária sa, že pohŕdajú ľudskou zlomyseľnosťou. Nevedia síce prejaviť záujem o problémy okolia a vcítiť sa do kože svojich blížnych, zato musia byť stredobodom pozornosti a striktne vyžadujú, aby sa všetci o nich zaujímali. Môžu si predsa čokoľvek dovoliť: každého kritizovať a zároveň si vyprosiť aj nepatrnú výčitku na vlastnú adresu; poukazovať na cudzie nedostatky a súčasne sa tváriť ako stelesnená dokonalosť; v cudzom oku vidieť smietku a vo svojom brvno nie, čo je koniec koncov typický spôsob ochrany proti psychotickej úzkosti. Perverzníci musia silou-mocou oslniť okolie. Ľudia ich často opisujú ako očarujúce a skvelé bytosti, no len čo sa ryba chytí na udicu, držia ju zavesenú na háčiku, dokedy im to vyhovuje. Pre nich totiž nejestvuje ako bytosť z mäsa a kostí, ktorú treba vidieť, počuť a hlavne rešpektovať, lebo perverzná logika nič podobné nepripúšťa. Hirigoyen, Marie-France: Psychické týranie: môj šéf (manžel) je tyran! Čo s ním? Bratislava: Sofa 2001.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Pri tých slovách, kde je nevyhnutné ozrejmiť motiváciu, robíme tak v lomených zátvorkách, ktoré nasledujú po výklade významu jednotky, alebo na záver celého hesla, ak sa týkajú súboru frazém. Výklad motivácie je doplnený o odkazy na konkrétne časti, či dokonca vety z prameňa motivácie, teda z Biblie. Robíme tak zaužívaným spôsobom. Najprv je uvedená skratka alebo celý názov knihy, potom nasleduje čislo kapitoly - hlavy, a za čiarkou číslo príslušného verša. Napr. (Mt 7, 1-5) - pri frazéme v cudzom oku vidí smietku, a vo vlastnom brvno nevidí. Posledným, tretím problémom sa zaoberáme v nasledujúcej kapitole. Gianitsová. Lucia: Náčrt problematiky frazeologizmov z biblických prameňov s výberovým slovníkom. Seminárna práca. Prešov: FF PU 2000.


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
Slovenská politika bola aj v čase predveľkonočnom presne taká istá ako v hociktorom inom. Strany a hnutia, ktoré postrehnú každú smietku v cudzom oku, prehliadajú brvná vo svojom vlastnom. Členovia KDH a poslanci SDK páni Slaný a Muránsky napísali pozdravný list delegátom krajského snemu HZDS a tvárili sa, že nerozumejú ohlasu, aký vyvolal jeho obsah. Obaja autori najskôr vyzvali delegátov hnutia na spoluprácu a potom ešte spresnili, že sa prihovárajú "za spoluprácu kresťanských a národných síl, ktorá už toľkokrát v minulosti pomohla slovenskému národu prekonať tie najťažšie chvíle". Z čoho vyplýva, že pre pánov Slaného a Muránskeho je aj HZDS silou kresťanskou a národnou, takou ako KDH. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 6.4.1999


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Ak to neurobia, potom "Tí, ktorých ponecháte, budú tŕním vo vašich očiach a ostňami vo vašich bokoch a budú vás utláčať v krajine, v ktorej budete bývať. A čo som si zaumienil urobiť im, urobím vám." (Numeri 33, 55- 56). Spojenie byť niekomu tŕňom v oku / v očiach značí 'byť niekomu nepríjemný alebo protivný a značne mu prekážať; nemôcť niekoho vystáť / ani cítiť, ležať niekomu v žalúdku'. Tak príslovie V cudzom oku vidí smeť / smetie / smietku, a / ale vo vlastnom brvno nevidí, ako aj ustálené spojenie byť niekomu tŕňom v oku / v očiach sú v súčasnej slovenčine mimoriadne frekventované. Znovu podotýkame, že v Biblii sa tieto spojenia nevyskytovali vo svojich priamych významoch, ako napr. spojenia byť v jame levovej ( o Danielovi ), niesť svoj kríž ( o Ježišovi ), jesť zakázané ovocie ( o Eve a Adamovi ), lámať chlieb ( o Ježišovi ) a pod., ale hneď v prenesenom význame. Skladaná, Jana: Slová z hlbín dávnych vekov. Bratislava: Grand Multitrade 1999.


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Často nejde ani tak o politikov ako o odbúranie stresu z bežného dňa. Donedávna som to bral ako samozrejmosť a vôbec ma nezaujímalo, či tým niekomu neubližujem. Zamyslieť sa nad tým ma prinútila bezvýznamná príhoda na prechode cez chodcov. Predo mnou kráčali dvaja páni a nadávali na ministra Ruska, čo si to už dovoľuje, keď v Rakúsku bez mihnutia oka porušoval šialenou jazdou predpisy. Vášnivo nadávajúc prešli cez prechod. Na červenú. Vedome. Nevdojak som si spomenul na príslovie: v cudzom oku smietku vidí a vo vlastnom brvno prehliada. Nechcem sa vzdať tejto zvrátenej záľuby – nadávať na politikov. Ale už chcem nadávať s čistým svedomím. Bez brvna v oku. Tak sa snažím dodržiavať aj najbanálnejšie príkazy a zákazy. A funguje to. Teraz nadávam s väčšou noblesou. Ľudia sú rozdelený na dva antagonistické tábory. Jedni to pokladajú za skvelú zábavu a druhí za plytký program nehodný Slovenskej televízie. Skúsme sa však na to pozrieť z iného pohľadu. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=254885341&corpname=prim-4.0-public-all


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Kde nič nie je , ani smrť neberie. — Už je prázdna , dieťatko moje, vraví. — Hore hlavu, vraví Joe. Nebyť tej beštie, Vladárka by bola vyhrala. A J. J. sa s občanom háda o zákonoch a o dejinách a občas sa medzi nich zmierlivo zamieša Bloom. — Niektorí vidia smietku v cudzom oku, vraví Bloom, lenže vo vlastnom oku ani brvno nevidia. — Raimeis, vraví občan. Najslepejší je však človek, ktorý sám nechce vidieť, ak mi rozumiete. Kam sa podelo dvadsať miliónov Írov, z ktorých tu ostali iba štyri milióny, kde sú naše stratené kmene ? A naše hrnčiarstvo a tkáčstvo, ktoré boli najlepšie na svete ? A naša vlna, ktorá sa v časoch Juvenalových predávala v Ríme, náš ľan a damask z antrimských stavov, naše garbiarstvo, naše krištáľové sklo z Ballybougha Joyce, James: Ulysses. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1993.

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Aj mňa vtedy strhla búrka emócií, rýchle som si však uvedomila, aká nebezpečná je davová psychóza a ako mizne cit pre fakty. A pretože viem, že „ človek sa hnevá na zrkadlo za to, že má krivú hubu “, svoj postoj zakódujem do porekadiel a prísloví. Kto seje vietor, žne búrku, takže nechtiac môže dať dobrú príležitosť zlodejovi kričať, aby chytil zlodeja. Najmä keď ten v cudzom oku aj smietku zbadá, vo vlastnom ani brvno nie. Isteže, kto chce psa biť, palicu si nájde, pozor však: akú zbraň tasíš, takou aj zahynieš! Nevypláca sa, aby zabudol vôl, že teľaťom bol, pretože žiadny strom nerastie do neba... Sestra. Odborný mesačník pre ošetrovateľstvo. Bratislava: Sanoma Magazines Slovakia, 2005, roč. 6, č. 7-8.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="cudzí"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="cudzí" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="oko"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="oko" []* [lemma="smeť"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="smeť"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter