Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Treba brať ľudí takých, akí sú.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • treba Lemma: treba
  • brať Lemma: brať
  • ľudí Lemma: človek
  • sú Lemma: byť

Význam(y)#

Príslovie je radou a odporúčaním, že človek by nemal iných posudzovať len podľa svojich predstáv , ale mal by rešpektovať individuálne rozdiely medzi ľuďmi a mal by rešpektovať ich osobitosti . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Treba brať druhých takých, akí sú. Man muss die anderen nehmen, wie sie sind.
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Podľa prieskumov verejnej mienky pozná meno Beate Uhse 98 % Nemcov a táto dáma sa stala pre Nemecko rovnakou "značkou kvality" ako BMW či Mercedes. Beate Uhse sa pritom nikdy nehrala na feministku či bojovníčku za práva žien. Ako sama povedala, "ľudí treba brať takých, akí sú, a treba im dať to, čo chcú, samozrejme, s určitými limitmi". Dnes si už len ťažko predstavíme, ako normálne zneli jej názory v povojnovom Nemecku. Hospodárske noviny 03/09

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Podľa mňa aj ženy, aj muži robia chybu v tom, že čakajú, resp. hľadajú nimi vysnívanú partnerku/a, netvrdím, že všetci, ale väčšina, a v tom je háčik, kto kedy takú osobu našiel? Ľudia su taký, akí sú, maju svoje charakteristické vlastnosti, správanie, proste každý je svojim spôsobom niečím výnimočný, ale kedže ľudia hľadajú tú vynívanú osobu, to skutočne štastie im uniká pomedzi prsty, myslia si, že príde vysnívaná osoba, no ja som toho názoru, že ľudí treba brať takých, akí sú, aj so svojimi kladnými a zápornými stránkami, a potom nájdeme možno tú pravú, pravého, aj keď nebude dokonalý, dôležité bude, že budú spolu štastní a o tomto to všetko je, nájsť šťastie, ktoré je v rôznych podobách. http://www.diva.sk/diskusia/laska-a-vztahy/vztahy/mala-prirucka-zvadzania-ziskajte-muza-svojich-snov/


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Len Vás chcem povzbudiť, aby ste brali ľudí takých, akí sú. Až keď ich takto prijímete začnú sa meniť. Nikto nie je dokonalý, ale môže sa zmeniť ak bude chcieť – pretože "LÁSKA JE VOĽA ZMENIŤ SA ..." Neodsudzujte ich kvôli chybám, buďte pri svojich priateľoch aj v chvíľach zlých, nielen vtedy keď je všetko dobré. Často sa stáva že ľudia povedia "budem s tebou, ALE ...", a je tam podmienka čo spraviť/zmeniť. Je dôležité aby človek mal niekoho, kto ho príma takého aký je, bez toho "ALE". Ak máte niekoho takého nablízku vážte si ho a buďte veľmi vďačný. http://www.redemptoristi.sk/modules.php?name=News&file=article&thold=-1&mode=flat&order=0&sid=1339

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="brať"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="brať" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [word="ľudí"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="ľudí" []* [word="takých"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="takých"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter