Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Trpělivost přináší růže. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • trpělivost Lemma: trpělivost
  • přináší Lemma: přinášet
  • růže Lemma: růže

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že jenom trpělivost a vytrvalost mohou zaručit úspěšné dosažení cíle. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
V delším časovém horizontu však s největší pravděpodobností opět převáží vzestupné tendence. Stará moudrost, že trpělivost růže přináší, zde platí dvojnásob. Do akciových fondů by tedy měly směřovat pouze prostředky, které může investor postrádat po dobu delší pěti let. Na opačné straně rizikového spektra se pohybují fondy peněžního trhu. V jejich případě hodnota podílových listů v podstatě pouze roste. Hospodářské noviny, 6. 12. 2000

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="trpělivost"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="trpělivost" {0,3 [lemma="přinášet"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="přinášet"


Seznam všech přísloví