unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=1}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='V nasledujúcom texte sa objaví jedno príslovie. Prečítajte si celý text a označte vetu alebo časť vety, v ktorej sa príslovie vyskytuje.'}]
\\
Sanitárny nadporučík ma viedol do väzenia, ten istý, ktorý ma čakal i na stanici pri návrate z Viedne. Ulicami sme šli mlčky, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ani slovom sme sa neozvali jeden druhému' hotspot=false | }]. Situácia bola príliš vážna, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ľahostajná reč nemala v nej miesta' hotspot=false | }] a o vážnom načo nám bolo hovoriť, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='keď život sám hovoril za seba' hotspot=false | }]. Len keď sme už k bráne vojenského súdu podišli, ozval sa nadporučík: „die Suppe wird nicht so heiss, wie sie gekocht wird (nem.) [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='polievka sa neje taká horúca, ako sa uvarí' hotspot=true | }]), preto nebojte sa, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ani vám sa moc nestane' hotspot=false | }]. 
\\
%%sub http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=515739939&corpname=prim-4.0-public-all  /%
\\
\\

[{SpButtons}]

%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%