Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=1}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='V nasledujúcom texte sa objaví jedno príslovie. Prečítajte si celý text a označte vetu alebo časť vety, v ktorej sa príslovie vyskytuje.'}]
\\
Sanitárny nadporučík ma viedol do väzenia, ten istý, ktorý ma čakal i na stanici pri návrate z Viedne. Ulicami sme šli mlčky, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ani slovom sme sa neozvali jeden druhému' hotspot=false | }]. Situácia bola príliš vážna, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ľahostajná reč nemala v nej miesta' hotspot=false | }] a o vážnom načo nám bolo hovoriť, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='keď život sám hovoril za seba' hotspot=false | }]. Len keď sme už k bráne vojenského súdu podišli, ozval sa nadporučík: „die Suppe wird nicht so heiss, wie sie gekocht wird (nem.) [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='polievka sa neje taká horúca, ako sa uvarí' hotspot=true | }]), preto nebojte sa, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ani vám sa moc nestane' hotspot=false | }]. 
\\
%%sub http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=515739939&corpname=prim-4.0-public-all  /%
\\
\\

[{SpButtons}]

%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%