Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

V nejlepším se má přestat. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • nejlepším Lemma: dobrý
  • má Lemma: mít
  • přestat Lemma: přestat

Význam(y)#

V přísloví zaznívá doporučení, abychom určité věci ukončili ještě v okamžiku, kdy jsou spojeny s úspěchem nebo pozitivním pocitem. Když je uměle prodlužejeme, mohou skončit nepříjemně. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
"Jsem zastáncem hesla, že v nejlepším se má přestat. Odejít se má na vrcholu a já bych to chtěla dokázat. Ale myslím si, že po Naganu neskončím. Ještě nějakou dobu, pokud mi to zdraví dovolí, budu závodit," prozradila. Nedělní Blesk, č. 4/1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="má"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="má" {0,2 [word="přestat"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="přestat"


Seznam všech přísloví