Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

V nejlepším se má přestat. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • nejlepším Lemma: dobrý
  • má Lemma: mít
  • přestat Lemma: přestat

Význam(y)#

V přísloví zaznívá doporučení, abychom určité věci ukončili ještě v okamžiku, kdy jsou spojeny s úspěchem nebo pozitivním pocitem. Když je uměle prodlužejeme, mohou skončit nepříjemně. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
"Jsem zastáncem hesla, že v nejlepším se má přestat. Odejít se má na vrcholu a já bych to chtěla dokázat. Ale myslím si, že po Naganu neskončím. Ještě nějakou dobu, pokud mi to zdraví dovolí, budu závodit," prozradila. Nedělní Blesk, č. 4/1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="má"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="má" {0,2 [word="přestat"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="přestat"


Seznam všech přísloví