unbekannter Gast

Vědění je moc. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • vědění Lemma: vědění
  • je Lemma: být
  • moc Lemma: moc

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že vědění a věda jsou významnými prostředky v rozvoji člověka i celého lidstva. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Myslím, že ano. Husitství je dnes většinou historiků uznáváno za reformní, vpřed mířící úsilí, a po něm následující český humanismus patřil k evropské špičce. Rekatolizace si na štít dala péči o duši, otázky náboženské, kdežto západní Evropa už poznávala, že vědění je moc. Síla, která ovládá svět. Pak sice přijde krize francouzské revoluce, kde osvícenské ideály naráz ztroskotají v krvavé lázni, ale to už je jiná historie. - S důsledky až dodnes ... Právo, 2. 11. 2000

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="vědění"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="vědění" {0,2 [word="moc"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="moc"


Seznam všech přísloví