Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

A tudás hatalom. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • tudás Lemma: tudás
  • hatalom Lemma: hatalom

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy különféle ismereteink révén befolyásra tehetünk szert. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
A tudás hatalom” – hallhattuk az elmúlt évtizedekben sokszor és sokféleképpen a híres újkori filozófus, Francis Bacon szállóigéjét. „A hatalom határozza meg azt, hogy mi a tudás” – fordítja ki Bacon szavait háromszáz évvel később a fran-cia modern gondolkodó Michael Foucault. A világháló, az Internet prófétái pedig sutba vágva ezeket a bölcsességeket azt próbálják elhitetni, hogy a tudás és a ha-talom bensőséges viszonya az információs társadalomban megbomlik, hiszen a tudás immár mindenki számára könnyen és gyorsan hozzáférhetővé válik.Magyar Hírlap 1998/02/21., 7

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Ezért indítványoztuk azt, hogy derítsék föl, konkrétan mennyi termőföldről van szó, mert a tudás hatalom, és a tudásnak mint hatalomnak a felhasználásával lehet a megfelelő döntést meghozni.Országgyűlési Napló 1997/02/17., TORGYÁN JÓZSEF

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Aki pedig buta, tájékozatlan, az megfizet érte. Bárcsak lett volna egyetlen ember a bantu négerek között, aki a fehérek érkezésekor tudta volna - legalább elméletben -, hogyan kell tükröt készíteni. Biztosan nem adtak volna valóságos kincseket egy fésülködőtükörért. A tudás hatalom, a tudás hiánya pedig kiszolgáltatottság és kizsákmányoltság. Azt hiszem, az utóbbiaknak nézünk elébe. Minden olyan intézkedés, amely az oktatás pozícióit rontja, a fejlett Nyugattól való lemaradásunk bebetonozását segíti elő. A tudás leértékelődése globális veszélyeket is rejt. Magyar Nemzet; Cím: Érték ( t ) rendek , avagy a közoktatás Virág-szindrómája; Szerző: Homonnay Zoltán; Dátum: 1997/10/18

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Mondjuk ki nyíltan: évtizedek óta nem a szellem, hanem a propaganda terrorja alatt éltek s élnek még népek ma is ebben a térségben. S ez a terror semmivel sem okozott kevesebb szenvedést a tudatban, sőt a mindennapi életben sem, mint amit a hadseregekkel körülabroncsozott, látható diktatúrák okoztak. Hogy mondta Bacon? A tudás: hatalom! Az elkövetkező időkben nekünk újra érvényt kell szereznünk ennek a leronthatatlan gondolatnak. Vagyis: a többszólamúságot nemcsak a hadakozó pártok között kell kialakítanunk, hanem a politikai és a szellemi hatalmak egymást fegyelmező világán belül is. Utópia ez? Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Tenger és diólevél I-II.; Szerző: Csoóri Sándor; Dátum: 1994

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat ):
Kedves Hajnalka és Eszter, mielőtt elindultok gyönyörű utatokon, ezért én most azt mondom nektek, hallgassatok rám, igaz kommunistára, szeressétek meg a munkagépeket, sajátítsátok el a tudományokat, tanuljátok a marxista ideológiát, mert ez hitet és hatalmas erőt ad. Ha szabad ezt mondanom, ez a legmagasabb hit, szentebb mindennél, a Bibliánál, mert ez valóban megváltja az emberiséget és bőséges Paradicsomot teremt. E hit nélkül pedig munkásember nem élhet csak méltatlan és szánalmas posványban. Ne feledjétek, hogy a tudás hatalom, de a tudást, jólétet nem adják ingyen, tanulni, küzdeni kell érte. Ezért, kedves Hajnalka és Eszter, én őszinte szívvel tanácsolom, éljetek egyszerűen, fegyelmezetten, megingathatatlan akarással végezzétek el a rátok bízott feladatot, és akkor megteremtitek magatoknak, családotoknak, eljövendő gyermekeiteknek, szép házasságban, nagyszerű, szocializmust építő hazánkban a boldog életet. Amit én most úgy a magam, mint a feleségem nevében kívánok nektek az életbe való elindulástok alkalmából. A lányok komolyan, udvariasan végighallgatták őt. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Rozsdatemető; Szerző: Fejes Endre; Dátum: 1964

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat ):
Az antropológusok számára sokáig érthetetlen volt, hogy miért a nagyobb biológiai kapacitású, nagyobb agytérfogatú neandervölgyi ősember halt ki. A koponyamaradványok tanulmányozása alapján megállapították, hogy állcsúcs hiányában hangszalagja nem tudott megfelelően rögzülni, emiatt kommunikációs képességei összehasonlíthatatlanul rosszabbak voltak Cro-magnoni társánál. A közfelfogás az ember és a természet viszonyát a renenszánsz kor felfogására, a modern európai természettudomány kezdeteire visszavezethető okok miatt egyoldalúan kezelte. Az ember a " tudás - hatalom " felismeréstől vezetve ( bár Francis Bacon állította, hogy " a természetnek csak úgy parancsolhatunk, ha engedelmeskedünk neki " ) a természetet leigázandó, uralom alá hajtandó, korlátlan bőségben rendelkezésre álló lételemek összességének tekintette, a globális, regionális környezeti katasztrófákat isteni büntetésnek, szömyű sorscsapásnak hitte, vagy e folyamatokat belülről átélve fel sem ismerte. A civilizációnak nevezett emberi tevékenység az ipari forradalom korára vált a lokális szintet meghaladó regionális környezetalakító ( - pusztító ) tényezővé. A XX. század második felének a számítógép feltalálásához, a holdutazáshoz hasonló horderejű felismerése, hogy a világpiac kialakulása, a gazdasági és a politikai globalizáció a technikai fejlődéssel együtt a környezeti problémák globalizációját eredményezte, és ezek a globális környezeti problémák veszélyeztetik leginkább ( a lokális és regionális problémák felhalmozódásával együtt ) az emberiség következő nemzedékeinek létalapjait. E veszély felismerésénél is fontosabb, hogy a tudományok fejlődésével sikerült az ember és a természet bonyolult viszonyrendszerét a korábbinál lényegesen mélyrehatóbban megismernünk és megértenünk.Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: A kommunikáció napja - Magyar Tudományos Akadémia, 1998. április 10.; Dátum: 2000/10/04

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat ):
Mindenesetre Bolyai és Óz, a nagy varázsló térkezelése a megközelítőbb azóta is az állandóan, gazdagodva korrigált képen: a világ maga a legjobb úton halad, sajnos, emberek is lábatlankodnak benne. Épp ezért ebben a században, s főleg mostanában lett vége - többször is - a múltnak, mellyel, lám, nem nagyon lehet se vesztfáliai, se versailles-i békéket kötni, mert nem hagyja magát átejteni attól, hogy valaki nagyszájú. Különben mára már a gyerekek is beavatottjai egy olyan technikának, melyhez legfennebb Edison és Alice értett még ott, csodaország idején, a Vilmosok és Viktóriák korában. Ez a tudás most már tényleg hatalom. Főleg a pusztításra. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A jerikói trombitás; Szerző: Lászlóffy Aladár; Dátum: 1994

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok ):
Egyből vámszabad területté váltunk. Bizonyítani akartunk, és az emberek jól kerestek, ezért az eget is lefestették volna. Júniusban már dolgoztak a gépek, első évben már nyereségesek voltunk. Csak szakképzett embereket vettem fel, mert a tudás hatalom. Mindig csak okos emberekkel dolgoztam. Egyből a legjobb minőséget termeltük. Egy év alatt minősített autóalkatrész - beszállítók lettünk. 1994-ben kis - és középvállalati kategóriában minőségi első díjat nyertünk. Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Romániai Magyar Szó; Cím: Európa felé a fejekben kell ajtót nyitni ...; Szerző: Kérdezett : MÁTHÉ ÉVA; Dátum: 2001/29/06

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok ):
- Előbb be kell fejezni az iskolát. A szűcsmester belátóan bólogatott. - Természetesen! A tudás hatalom. Szent volt a béke, a szűcsmester szeme mosolyogva villant a szemüveg mögül a két gyerekre. - És te, Csont Ödön, szereted a prémeket? Süle kapásból válaszolt, bár nemigen értette, hogy miről van szó. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Keménykalap és krumpliorr; Szerző: Csukás István; Dátum: 1986

[Példa 10] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok ):
Ha nem tekintjük axiómának, akkor a logika és a matematika bizonyítási módszereivel hosszabb - rövidebb úton rávezetjük az olvasót arra: tekintse igaznak valamely nemes gondolatunkat. Nem én találtam ki, higgyék el nyugodtan: " nagyon sok mindent nem tudunk ". Eddig helyes, jó és üdvös. Innen kétfelé ágazik a dolog: törekedjünk -e a tudásra ( mert " a tudás hatalom " ) vagy maradjunk meg boldog tudatlannak, miként a közmondás ( " ki mit nem tud, azon nem bánkódik " ) tartja? Példának okáért: jó lenne tudni Ceau bácsi svájci trezorjának a kódszámát, de jobb, ha nem tudom, mert gyors halál várna rám. Ilyen megfontolások alapján az előbbi kérdésre a válasz: sem-sem; spéci esetben: is-is. Hasznos a tudás, de nem mindig. Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Romániai Magyar Szó; Cím: Ki mit ( nem ) tud ?; Szerző: KUSZÁLIK PÉTER; Dátum: 1998/24/10

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája