Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Čísla nelžou.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • čísla Lemma: číslo
  • nelžou Lemma: lhát

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že konkrétní údaje, jakými jsou přesná čísla a sumy, mají vysokou výpovědní hodnotu, polemika s nimi je obtížná. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

Hlas voličů, hlas boží . [Doklad 4]

Komponenty#

  • hlas Lemma: hlas
  • voličů Lemma: volič
  • boží Lemma: boží

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
V tomto převleku je knihovna teprve pár týdnů, od jejího znovuotevření uplynula příliš krátká doba na nějaké velké bilancování, ale čísla nelžou, a tak už teď můžeme s radostí konstatovat: Od září k dnešnímu dni se přihlásilo 220 nových čtenářů a z toho bylo 140 dětí. Knihovnu tak navštívilo téměř čtyři a půl tisíce lidí, kteří si vypůjčili 35 tisíc knih a časopisů. Týnecké listy, č. 6/1997

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="čísla"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="čísla" {0,2 [lemma="lhát"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="lhát"


Seznam všech přísloví