Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Čísla nelžou.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • čísla Lemma: číslo
  • nelžou Lemma: lhát

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že konkrétní údaje, jakými jsou přesná čísla a sumy, mají vysokou výpovědní hodnotu, polemika s nimi je obtížná. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

Hlas voličů, hlas boží . [Doklad 4]

Komponenty#

  • hlas Lemma: hlas
  • voličů Lemma: volič
  • boží Lemma: boží

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
V tomto převleku je knihovna teprve pár týdnů, od jejího znovuotevření uplynula příliš krátká doba na nějaké velké bilancování, ale čísla nelžou, a tak už teď můžeme s radostí konstatovat: Od září k dnešnímu dni se přihlásilo 220 nových čtenářů a z toho bylo 140 dětí. Knihovnu tak navštívilo téměř čtyři a půl tisíce lidí, kteří si vypůjčili 35 tisíc knih a časopisů. Týnecké listy, č. 6/1997

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="čísla"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="čísla" {0,2 [lemma="lhát"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="lhát"


Seznam všech přísloví