Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Čas zahojí všechny rány. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • čas Lemma: čas
  • zahojí Lemma: zahojit
  • rány Lemma: rána

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje naději, že čas pomůže při překonání traumatických zážitků , zklamání , bolesti , smutku či hněvu . [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti užití#


Varianty#

Formální varianty#

Čas (všechny) rány hojí. Velmi často dochází ke změně slovosledu a předpony slovesa "hojit", taktéž k redukci a vynechání neurčitého zájmena (všechny).
[Doklad 4]

Záměna komponent#

Čas
Substituens Slovní druh Komentář
zhojí
vyléčí apod.
SLOVESO
rány. [Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • zhojí Lemma: zhojit
  • vyléčí Lemma: vyléčit

Typické užití v textu#

Přísloví se často vyskytuje ve vedlejší větě předmětné, frekventovaný je i výskyt částic prý, snad. [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Přísloví ):
Jsme si stále velice blízcí. Jsme si vědomi, že máme ke svým dětem doživotní povinnosti. Jen instituci manželství jsme teď odstranili. Říká se, že konec vztahu znamená bolest. Já však vím , že čas zahojí všechny rány, " končí Willis. Že by jeho "mnišství" bylo přípravou na obnovení vztahu s bývalou manželkou? Bude to mít každopádně velmi obtížné. Zůstává idolem žen a pro mnoho z nich by bylo úspěchem, kdyby ho svedly. Blesk, 15. 12. 2000

[Doklad 2] (Odstavec Význam(y) ):
Úspěšnou běžkyni na lyžích stále tíží stín loňského mistrovství světa ve finském Lahti, kde ji nemoc připravila o možnost ozdobit jinak vydařenou sezónu medailí. " To ještě nebude dlouho zapomenuté. Věřím, že čas zahojí všechny rány, ale pořád mě to bolí. Navíc to komplikuje i letošní přípravu, která je finančně náročná a úspěch na mistrovství světa by nám to usnadnil, " přiznala písecká rodačka Právu. 25. 4. 2001 2000

[Doklad 3] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):
Z milenky vašeho manžela pak pramení nebezpečí sexuálně přenosné nemoci (kdoví, co je to za ženskou) a finančních úniků z rodinného rozpočtu (aby do ní pan manžel příliš neinvestoval). Potom už nezbývá, než si vzpomenout na osvědčené přísloví , že čas všechny rány hojí. Mladá fronta DNES, 14. 11. 2001

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):
Jedině čas léčí všechny rány. Kolektivní paměť dnešní mladé generace, je už utvářena jinými faktory, a to je naše naděje do budoucnosti, " uvedl Struška. Zastupitelé města nakonec většinou hlasů text partnerské smlouvy schválili. Právo, 13. 12. 2000

[Doklad 6] (Odstavec Typické užití v textu ):
To jsou jenom slova a slova, protože sám není schopen zodpovědět otázku: Proč to tedy nelze v Srbsku prosadit? Tolik diskutované koncentrační tábory označil za "chybu", čas prý však snad zahojí všechny rány, jak dodal . Po počáteční naději, že by Milan Panič mohl přispět alespoň částečně k vyřešení balkánské krize, je stále jasnější, že jeho partneři při jednáních ho postupně prohlédli. Mladá fronta DNES, 12. 8. 1992

[Doklad 7] (Další doklad):
Zdenka navrhne společný život , ale zanedlouho si uvědomuje, že udělala chybu. " Nechtějte býti mou ženou, byli bychom oba nešťastni, " odpoví jí Zeyer a odkazuje ji pouze na čas, který prospívá přátelství a hojí všechny rány lásky. Nechce udělat ze Zdenky nešťastnou zajatkyni svých proměnlivých nálad a nevyléčitelného smutku. Reflex, č. 29/1998

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="čas"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="čas" {0,3 [lemma="zahojit"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="zahojit"


Seznam všech přísloví